Odborná diskusia: Univerzity a budúcnosť Slovenska

Bratislava, 9. februára 2012: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) organizuje v utorok 14. februára 2012 odbornú diskusiu Univerzity a budúcnosť Slovenska. O vysokoškolskom vzdelávaní, vede, výskume a ich perspektívach prídu na pôdu UK diskutovať: doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc., prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc., a prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.


09. 02. 2012 07.33 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Zámerom zorganizovania uvedeného podujatia je vytvoriť platformu na odbornú diskusiu o spoločenskej zodpovednosti univerzít za ďalší rozvoj Slovenska s účasťou verejných činiteľov, zodpovedných aj za oblasť vysokoškolského štúdia, vedy a výskumu. Každý z pozvaných hostí bude mať priestor na krátke odborné vystúpenie na uvedenú tému, následne sa k tejto problematike uskutoční diskusia. „Verím, že odborná diskusia tohto druhu bude podnetná nielen pre akademickú obec našej univerzity, ale aj pre ostatné slovenské vysoké školy, pre zákonodarcov a samotnú spoločnosť,“ uviedol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.


Odborná diskusia Univerzity a budúcnosť Slovenska je otvorená aj pre médiá. Podujatie sa koná v utorok 14. februára 2012 o 16.30 hod. v Aule Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie).