Konferencia Rozvoj a demokracia sa bude venovať aj najnovším trendom v rozvojovej spolupráci

Moderné trendy v medzinárodnej rozvojovej spolupráci a výmena skúseností medzi expertmi, politickými aktérmi a rozvojovými pracovníkmi. Aj to sú ciele medzinárodnej vedeckej konferencie Rozvoj a demokracia, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 3. mája v Bratislave.


23. 03. 2012 14.25 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

O rozvojové témy je na Slovensku záujem

Na Slovensku existuje potenciál a záujem o rozvojové témy. Navyše nás ako krajinu pozitívne vnímajú v transformujúcich sa, ale aj v rozvojových krajinách. Aj to sú dôvody, prečo chce Nadácia Pontis v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied UK vytvoriť priestor pre profesionálny dialóg, v rámci ktorého by mohli kľúčoví aktéri diskutovať o súčasných rozvojových témach a porovnať si výsledky svojej práce so zahraničnými kolegami.

„Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK participuje na tomto dialógu najmä poskytovaním výučby predmetov v bakalárskom a magisterskom štúdiu, napr. Úloha mimovládnych organizácii v rozvojovej spolupráci, Globálne výzvy, Africké štúdie, Latinská Amerika: Región na vzostupe? Našou úlohou pri tejto konferencii je garantovať jej akademický a odborný charakter a zároveň prezentovať čiastkové výsledky niektorých našich vedeckých pracovníkov,“ uviedla k pripravovanej konferencii prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., dekanka FSEV UK. Rozvojové témy sú stabilnou súčasťou profilu študijných programov vyučovaných na FSEV UK.

Lákadlom sú aj zahraniční hostia

Konferencia bude rozdelená na dve časti. Dopoludňajšie prezentácie a diskusie budú zamerané na súčasné trendy v Európskej únii s dôrazom na úlohu nových donorských štátov, ich pozíciu v rozvojovej spolupráci v EÚ a výsledky našich projektov v zahraničí. Tu už potvrdil svoju účasť aj poslanec kenského parlamentu Danson Mwazo či Geert Laporte, výkonný riaditeľ European Centre for Development Policy Management. Popoludňajšie panely sa budú venovať rôznym diskusiám a aktuálnym politickým, sociálnym a environmentálnym aspektom rozvoja a súčasným trendom Európskej rozvojovej politiky. Popoludňajšie diskusné panely budú rozdelené podľa jednotlivých tém a budú sa venovať aktuálnym politickým, sociálnym a environmentálnym aspektom rozvoja, súčasným trendom Európskej rozvojovej politiky a úlohu mimovládnych organizácií v rozvojovej spolupráci.

Témy konferencie:

  • Efektívnosť pomoci a súčasné trendy v európskej rozvojovej pomoci
  • Vznikajúce demokracie – vlastníctvo, vládna moc a politická zodpovednosť
  • Výzvy a ponaučenie zo zdieľania tranzitného know-how na západnom Balkáne, Východného partnerstva a možnosti transferu týchto skúseností na Blízky Východ a do Severnej Afriky
  • Udržateľný rozvoj: spôsob ako znížiť chudobu?
  • Úloha vzdelania v rozvoji
  • Stratégie riešenia spoločenských a zdravotných problémov v rozvojových krajinách


Informácie o Medzinárodnej vedeckej konferencii Nadácia Pontis priebežne aktualizuje na webovej stránke www.nadaciapontis.sk a na propagácii sa podieľa aj FSEV UK uverejnením aktuálnych informácií na www.fses.uniba.sk.

JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., prodekanka FSEV UK