Vyšlo decembrové číslo časopisu Naša univerzita!

Vo vianočnom čísle Našej univerzity sme téme Vianoce a nový rok venovali niekoľko strán. Oslovili sme kolegov z rozličných pracovísk a spýtali sme sa na ich vzťah k predsavzatiam. O Vianociach pekne píšu aj kolegovia z bohosloveckých fakúlt. Viete si predstaviť Vianoce bez tradičných vianočných kolied? My veru nie. V rozhovore s docentkou Annou Predmerskou sa o tejto téme dozviete viac.


11. 12. 2012 14.36 hod.
Od: Naša univerzita

November sa na UK znova venoval téme študentstva – výnimoční študenti, ale aj pedagógovia boli ocenení rektorom UK. Študenti sa tiež zapojili do celouniverzitného podujatia Univerzitná kvapka krvi. V téme dobročinnosť sme pokračovali aj v rozhovore s doktorkou Evou Sirackou, zakladateľkou a prezidentkou Ligy proti rakovine, ktorá je absolventkou Lekárskej fakulty UK.

Významnou udalosťou na pôde UK bola aj návšteva nositeľa Pulitzerovej ceny za novinárčinu Tima Weinera, s ktorým sme sa zhovárali na tému tajných služieb.

UK sa zapojila do tradičného podujatia „Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2012“ množstvom podujatí. Niektoré z nich bližšie predstavíme. Vede sa venujeme aj ďalej – tentoraz dostala priestor Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK.

Naša univerzita - december 2012 (PDF)

Príjemné čítanie Vám želá

Lenka Miller, vedúca redaktorka Našej univerzity