Univerzita Komenského v Bratislave vyzbierala viac ako 8000 hračiek pre deti z Tanzánie

Bratislava, 3. apríla 2012: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) vyzbierala v najväčšej slovenskej vysokoškolskej zbierke hračiek pre deti z Tanzánie viac ako 8000 hračiek.


03. 04. 2012 10.12 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Komenského zbierka hračiek sa uskutočnila od 19. do 30. marca 2012 vo všetkých fakultných knižniciach UK – na dvanástich bratislavských a jednej martinskej fakulte UK. Do zbierky sa mohli zapojiť študenti, zamestnanci i priaznivci UK. „Úspech Komenského zbierky hračiek ma, samozrejme, veľmi teší. Počet vyzbieraných hračiek v našich fakultných knižniciach je dôkazom toho, že naša univerzita, jej zamestnanci, študenti i priaznivci si ctia významné hodnoty a princípy, medzi ktoré patrí aj dobročinnosť,“ zhodnotil zbierku rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Do zbierky hračiek sa okrem študentov a zamestnancov UK zapojila aj široká verejnosť. Zbierku podporili aj viaceré stredné a vysoké školy, ako i študentské združenia, napríklad Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva v Bratislave, Pedagogická a sociálna akadémia v Turčianskych Tepliciach, Katolícka univerzita v Ružomberku či študentská organizácia ELSA Paneurópa z bratislavskej Paneurópskej vysokej školy.

Najviac hračiek (cca 1800 kusov) sa vyzbieralo vo fakultnej knižnici Filozofickej fakulty UK. Z radov študentov priniesli najväčší počet študentka Farmaceutickej fakulty UK (3 vrecia hračiek) a študentka Prírodovedeckej fakulty UK (70 hračiek). S takmer 500 hračkami prispela do  Komenského zbierky hračiek spoločnosť BASF Slovensko. Približne 400 hračiek darovala do zbierky rímskokatolícka farnosť z Kysuckého Lieskovca. Zaujímavosťou je, že do zbierky sa zapojili aj jednotlivci z rôznych kútov Slovenska, ktorí hračky posielali poštou (napr. z Humenného, Piešťan atď.). Mnohí darcovia dokonca zakúpili pre deti z Tanzánie nové hračky.

V zbierke dominovali plyšové hračky, ktoré tvoria približne dve tretiny vyzbieraných hračiek. Najväčšou hračkou bol plyšový slon (s veľkosťou cca 1 meter). Darcovia tiež venovali rôzne druhy autíčok, bábiky, lopty, stavebnice, ale i elektronické hračky (detské hudobné nástroje, zvukové hračky pre najmenších, vláčiky atď.).

Vyzbierané hračky Komenského zbierky hračiek doručí do centrály misijných staníc Mbeya v Tanzánii prepravná a logistická spoločnosť DHL, ktorá podporuje viacero charitatívnych projektov. „Dôvodom spolupráce s Univerzitou Komenského nebola len logistická podpora pri zbierke hračiek, ale aj samotný účel – vyčariť úsmev na detských tvárach,“ uviedla Ing. Daniela Mišurová, generálna riaditeľka DHL Express (Slovakia).

Odovzdanie hračiek deťom z chudobných rodín žijúcich v juhozápadnej Tanzánii zabezpečí slovenská nezisková organizácia International Humanity, ktorá pôsobí v najchudobnejších krajinách sveta, kde jej dobrovoľníci bez nárokov na odmenu poskytujú humanitárnu a rozvojovú pomoc.

Partnermi zbierky hračiek boli aj rádio EUROPA 2, magazín Eurocampus a Dopravný podnik Bratislava.


Komenského zbierka hračiek v číslach:
- zbierka trvala 2 týždne (od 19. do 30. marca 2012)
- prebiehala na všetkých 13 fakultách Univerzity Komenského
- najviac hračiek sa vyzbieralo v knižnici Filozofickej fakulty UK: cca 1800 kusov
- celkovo viac ako 8000 vyzbieraných hračiek
- spolu tvorili viac ako 120 vriec a škatúľ

Foto: OVV RUK