Univerzita Komenského v Bratislave predstaví najzaujímavejšie výsledky výskumu svojich doktorandov

Bratislava, 10. mája 2012: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) predstaví v stredu 16. mája 2012 najzaujímavejšie výsledky výskumu svojich doktorandov. Podujatie, ktoré sa na celouniverzitnej úrovni koná prvýkrát, nesie názov Spájame vedomosti, invenciu a vedu.


10. 05. 2012 09.01 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Na pilotnej konferencii doktorandov najväčšej slovenskej univerzity sa predstaví 26 doktorandov v poslednom roku štúdia. Každú z 13 fakúlt univerzity budú zastupovať 2 študenti. Podujatie tak ponúkne prierez výsledkov vedecko-výskumnej činnosti v oblastiach medicíny, filozofie, manažmentu, práva, fyziky, náboženstva a i. „Cieľom podujatia je poskytnúť celouniverzitný integrovaný pohľad na doktorandské štúdium a ukázať obrovský potenciál mladej generácie vedcov a výskumníkov, ktorých vychováva naša univerzita,“ uviedol prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., prorektor UK pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium.

Na konferencii budú prezentované napríklad tieto témy: spoločenská zodpovednosť podnikov ako konkurenčná výhoda (Fakulta managementu UK), syndróm lepivých doštičiek ako príčina straty plodu (Jesseniova lekárska fakulta UK), zdieľanie kultúrnej produkcie v sieťovej komunikácii (Filozofická fakulta UK), integrácia viacjazyčnosti v primárnom vzdelávaní v postojoch a názoroch učiteľov (Pedagogická fakulta UK), efektívnosť koedukovaného vyučovania telesnej a športovej výchovy na gymnáziách (Fakulta telesnej výchovy a športu UK), ako i mnohé iné zaujímavé témy.


Kompletný program podujatia je k dispozícii na webstránke UK: www.uniba.sk/kd2012

Otvorenie podujatia sa uskutoční za účasti vedenia univerzity dňa 16. mája 2012 o 9.00 hod. v Aule UK na Šafárikovom námestí 6 v Bratislave.