Univerzita Komenského súčasťou významnej právnickej organizácie EPLO

Bratislava, 15. januára 2013: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) sa stala súčasťou významnej medzinárodnej neziskovej organizácie EPLO (European Public Law Organisation). Členkou riadiaceho orgánu tejto inštitúcie - Rady riaditeľov EPLO - sa stala prorektorka UK pre legislatívu prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. Jej zástupkyňou v EPLO sa stala riaditeľka Ústavu verejnej politiky a ekonómie Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK prof. PhDr. Ľudmila Malíková, PhD.


15. 01. 2013 08.16 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Spolupráca Univerzity Komenského s EPLO prebieha už 15 rokov - začala sa s European Public Law Center, ktoré je predchodcom EPLO (centrum bolo založené v roku 1995). Prínosom členstva UK v EPLO bude zintenzívnenie spolupráce vo forme spoločných konferencií, prednášok či letných škôl. „Osobitne významná je možnosť zvýšenia akademickej a profesionálnej kvalifikácie pracovníkov a študentov cez dohody o vzájomných stážach. Študenti našej univerzity budú mať prioritu zúčastňovať sa na stážach v EPLO,“ uviedla prorektorka UK prof. Patakyová.  

Organizácia EPLO, ktorá sídli v gréckych Aténach, vytvára a rozširuje znalosti o verejnom práve, predovšetkým sa zameriava na porovnávacie, európske verejné právo, právo životného prostredia a šírenie európskych hodnôt prostredníctvom verejného práva do celého sveta. Spoluprácu pozitívne hodnotí aj rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.: „Poskytuje nám veľmi dobrú platformu na hlbší rozvoj aktivít pre akademickú obec študujúcu alebo skúmajúcu oblasť verejného práva.“

EPLO združuje 61 univerzít, inštitúcií a výskumných spoločností z celého sveta.