Slávnostné odovzdávanie Grantov UK

24. apríla 2012 (utorok) o 13.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie)


16. 04. 2012 13.01 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Univerzita Komenského v Bratislave už po 16-ty raz udelí Granty UK určené na podporu vedeckých, pedagogických a umeleckých projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a interných doktorandov UK.

Slávnostné odovzdávanie Grantov UK sa bude konať v utorok 24. apríla 2012 o 13.00 hod. v Aule UK na Šafárikovom námestí v Bratislave.