Profesorská prednáška: Apoptóza ako adaptačný mechanizmus? (prof. P. Babál z LF UK)

23. mája 2012 o 17.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie)


14. 05. 2012 15.29 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., a Vedecká rada UK pozývajú v rámci cyklu celouniverzitných profesorských prednášok na prednášku prof. MUDr. Pavla Babála, CSc., z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na tému Apoptóza ako adaptačný mechanizmus?

Prednáška sa uskutoční dňa 23. mája 2012 o 17.00 hod. v Aule Univerzity Komenského, Šafárikovo nám. 6, Bratislava.

Tézy prednášky:
1. Trichinela spiralis je červovitý parazit prežívajúci vo svalovine.
2. Zavŕtanie do svalovej bunky aktivuje proces programovanej smrti (apoptózy).
3. Po vytvorení priestoru v bunke larva zastaví proces apoptózy.
4. Mechanizmy apoptózy predstavujú adaptačný prostriedok na prežitie parazita.
5. Možné využitie regulácie mechanizmov apoptózy.  

Pozvánka (pdf súbor)