Ocenenie pre vedúcu Oddelenia medzinárodných vzťahov RUK


23. 04. 2012 18.02 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

The European Association of Erasmus Coordinators ocenila Mgr. Magdalénu Belkovú, vedúcu Oddelenia medzinárodných vzťahov Rektorátu Univerzity Komenského, titulom „ERASMUS Minister 2012“ za dlhoročnú prácu koordinátorky Erasmu na UK a za rozvoj Erasmus programu. Ocenenie si prebrala na medzinárodnom kongrese ERACON 2012 v rumunskom Cluj-Napoca, ktorý sa konal počas 18. – 22. apríla 2012.