Najpožičiavanejším knižným titulom na Univerzite Komenského je Interná medicína

Bratislava, 8. februára 2012: Dielo Interná medicína od Jána Gvozdjáka, Marcela Babála, Viliama Badu a kol. bolo vlani najpožičiavanejším knižným titulom na Univerzite Komenského v Bratislave (UK). Študenti UK si ho vypožičali spolu 910-krát.


08. 02. 2013 07.58 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Druhým najpožičiavanejším titulom je učebnica pre lekárske fakulty od autorského kolektívu pod vedením Vladimíra Balaša – Špeciálna chirurgia. Vlani si ju vypožičalo 667 záujemcov. Tretia priečka patrí dielu Radomíra Čiháka a Milana Meda – Anatomie 2: Splanchnologia (vypožičané 446-krát). „Skutočnosť, že tromi najpožičiavanejšími knihami sú lekárske tituly, je nesporne ovplyvnená i počtom multiplikátov z daných titulov, ktoré sú vo fonde knižníc na oboch lekárskych fakultách našej univerzity v Bratislave a v Martine,“ uviedla riaditeľka Akademickej knižnice UK PhDr. Daniela Gondová.

Na ostatných fakultách UK sú „top-tituly“ požičiavané približne 100 a viackrát. „Počet výpožičiek závisí od viacerých faktorov, akými sú napríklad aj dĺžka výpožičnej lehoty či počet študentov,“ dodáva riaditeľka Akademickej knižnice UK.

Okrem výpožičiek klasických – tlačených – dokumentov je značný záujem i o tzv. e-dokumenty, z ktorých sú najvyhľadávanejšie najmä záverečné práce v elektronickej forme; z celkového počtu výpožičiek predstavujú 40 %. „Klasické tlačené dokumenty sa najviac požičiavajú na začiatku jednotlivých semestrov (september a február), záverečné práce sa najviac využívajú v mesiacoch február až apríl,“ približuje Daniela Gondová.

Služby fakultných knižníc UK využilo vlani 19 948 registrovaných čitateľov, z toho bolo 17 643 študentov. Knižnice UK evidovali 748 919 výpožičiek.

Univerzita Komenského má vo svojom knižničnom fonde 1 351 000 kníh. Fond sa priebežne aktualizuje, ročne pribudne približne 40 000 nových knižničných jednotiek a vyradí sa okolo 20 000 neaktuálnych zastaraných alebo opotrebovaných dokumentov.

Najpožičiavanejšie knižné tituly ostatných fakúlt UK v roku 2012:
- Farmaceutická fakulta UK: Liekové formy - učebnica pre farmaceutické fakulty od Milana Chalabalu a kol.;
- Právnická fakulta UK: Obchodné právo autorov Pavla Kubíčka, Mojmíra Mamojku, Márie Patakyovej;
- Filozofická fakulta UK: Školská pedagogika od Zity Baďuríkovej a kol.;
- Prírodovedecká fakulta UK: Príklady zo všeobecnej a anorganickej chémie od autorov Ľudmily Ulickej a Ladislava Ulického;
- Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK: Cvičenia z matematickej analýzy II, autori Zbyněk Kubáček a Ján Valášek;
- Fakulta telesnej výchovy a športu UK: Futbal. Teória a didaktika - vysokoškolská učebnica pre študentov FTVŠ UK v Bratislave - autori Pavol Peráček, Zsolt Pakusza;
- Pedagogická fakulta UK: Psychologie ve školní praxi, ktorú napísal David Fontana;
- Evanjelická bohoslovecká fakulta UK: Dejiny kresťanstva od Pavla Hanesa;
- Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK: Stvoriteľ a Oživovateľ -katolícka kreatológia a pneumatológia autora Jozef Krupu;
- Fakulta managementu UK: Human resource management Georga T. Milkovicha a Johna W. Boudreau;
- Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK: Plán B ako vytvoriť úspešný podnikateľský model alebo zmeniť dobrý model na skvelý – autori John Mullins a Randy Komisar.

Najpožičiavanejší knižný titul na UK v roku 2012