Konferencia: EU Law and Human Rights in Education and the Civil Sectors of the Partnership States

4. mája 2012 (piatok) od 9.00 hod., Auditórium Maximum (2. poschodie, Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. 6 v Bratislave)


27. 04. 2012 12.34 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Univerzita Komenského v Bratislave Vás pozýva na medzinárodný vedecko-výskumný workshop v rámci projektu Jean Monnet na tému: EU Law and Human Rights in Education and the Civil Sectors of the Partnership States.

Kedy? 4. mája 2012 (piatok) so začiatkom o 9.00 hod.

Kde? Auditórium Maximum, Právnická fakulta UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Organizátorom odborného podujatia je Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky pôsobiaci na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na projekte sa tiež zúčastňujú Univerzita Palackého v Olomouci, University of Kiev-Mohyla Academy, University of Heidelberg, Faculty of Law.

Cieľom podujatia je vo významnej miere prispieť k stimulácii vedomostí o procese európskej integrácie, výmena know-how a formulácia odporúčaní zo strany výskumných pracovníkov starých a nových členských štátov, ktoré budú mať význam pre cieľovú skupinu pedagógov vysokých a stredných škôl, ako aj predstaviteľov mimovládnych organizácií z krajín východnej Európy.

Na podujatí sa zúčastnia poprední zástupcovia ambasád. Účasť potvrdili veľvyslanec Belgického kráľovstva Walter Lion, veľvyslanec Gruzínska Alexander Nalbandov a ďalší významní hostia.

Program