Filozofická fakulta UK otvorí aj tento rok dvere uchádzačom o štúdium

Bratislava, 17. januára 2013: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá je najstaršou a najväčšou filozofickou fakultou na Slovensku, organizuje aj tento rok už tradičné podujatie – Deň otvorených dverí. Záujemcovia o štúdium môžu získať potrebné informácie v sobotu 26. januára 2013 od 10.00 do 15.00 hod.


17. 01. 2013 08.14 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Deň otvorených dverí je určený pre širokú verejnosť, ale najmä pre potenciálnych uchádzačov o vysokoškolské štúdium prvého (bakalárskeho) stupňa, ktorí sa v tomto období rozhodujú o ďalšom smerovaní svojho štúdia a prihlášky môžu podať do konca februára.

Fakulta bude v nasledujúcom akademickom roku otvárať spolu viac ako 60 študijných programov bakalárskeho štúdia v širokej škále humanitných, sociálnych, pedagogických a filologických odborov a celkovo plánuje prijať na tento stupeň štúdia takmer 1 300 uchádzačov.

Počas Dňa otvorených dverí 26. januára 2013 môžu záujemcovia získať informácie o možnostiach a podmienkach štúdia na fakulte:

- na stretnutí s vedením fakulty o 10.00 hod. a 13.00 hod. v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK v budove fakulty na Gondovej ulici;
- na jednotlivých katedrách v čase od 10.00 hod. do 15.00 hod. v priestoroch katedier Filozofickej fakulty UK na Gondovej ulici, Šafárikovom námestí a Štúrovej ulici.