Európske vzdelávanie vo vývoji liekov aj na Univerzite Komenského v Bratislave

Bratislava, 5. marca 2013: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) sa ako jediná vysoká škola na Slovensku stala súčasťou nadnárodného konzorcia európskych univerzít, ktorého zámerom je postgraduálne vzdelávanie v oblasti výskumu a vývoja liekov a liečiv. Desať európskych univerzít z desiatich krajín vytvorilo unikátny kooperatívny vzdelávací program, ktorý môžu zásluhou Farmaceutickej fakulty UK (FaF UK) absolvovať aj uchádzači zo Slovenska.


05. 03. 2013 08.22 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Nový európsky vzdelávací projekt v oblasti výskumu a vývoja liekov a liečiv - Cooperative European Medicines Development Course (CEMDC, http://cemdc.eu/about-courses/) - vznikol pod záštitou a v spolupráci s Innovative Medicines Initiative a European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations. Do programu sú okrem Univerzity Komenského v Bratislave zapojené aj univerzity z Estónska (Tartu), Maďarska (Budapešť), Litvy (Kaunas), Poľska (Varšava), Portugalska (Lisabon), Rumunska (Târgu Mureş), Srbska (Belehrad), Slovinska (Ljubljana) a Turecka (Ankara). Vzdelávací program koordinuje maďarská Semmelweis univerzita.

„Cieľom kurzov  je vyškoliť odborníkov, ktorí pochopia zložitý proces vývoja liekov od molekuly až po podanie pacientovi. Títo odborníci môžu potom využiť nadobudnuté znalosti v inovatívnych alebo generických farmaceutických spoločnostiach, regulačných agentúrach, ale i v oblasti zdravotnej starostlivosti či manažmentu zdravotných poisťovní,“ hovorí prodekan FaF UK doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD.

Program je určený pre absolventov farmaceutických, medicínskych alebo prírodovedných odborov. Výučbu v anglickom jazyku budú viesť poprední odborníci z akademickej obce a farmaceutického priemyslu, ktorí pôsobia v zúčastnených krajinách. „Základný kurz pozostáva zo 6 modulov, ktoré študenti absolvujú počas 2 rokov. Kompletný stupeň Master (s titulom Master in Medicines Development) sa skladá z 12 modulov a trvá 4 roky,“ dodáva doc. Klimas. Registrácia na program prebieha do 15. marca 2013.

„Program CEMDC je dôkazom toho, že naša univerzita aktívne podporuje pokrok v oblasti vedy a výskumu a sme radi, že môžeme prispieť k ďalšiemu vzdelávaniu špičkových odborníkov farmácie v medzinárodnom meradle,“ hodnotí spoluprácu 10 popredných európskych univerzít rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Prof. Ján Kyselovič z FaF UK pri podpise memoranda o spolupráci medzi 10 európskymi univerzitami

Zdroj foto: CEMDC