Zomrel bývalý dekan Fakulty managementu UK Jozef Komorník

Bratislava 1. júla 2019: V nedeľu 30. júna vo veku 69 rokov náhle zomrel bývalý dlhoročný dekan Fakulty managementu UK Jozef Komorník. Dekanom FM UK bol dvakrát, prvýkrát v rokoch 2000 – 2007 a druhýkrát v rokoch 2011 – 2018.


Profesor Jozef Komorník absolvoval štúdium matematiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Internú ašpirantúru absolvoval v roku 1978 v odbore pravdepodobnosť a matematická štatistika tiež na PriF UK. Habilitačné konanie úspešne ukončil v roku 1981 v odbore pravdepodobnosť a matematická štatistika na vtedajšej Matematicko-fyzikálnej fakulte UK. O sedem rokov neskôr získal titul doktora vied na tej istej fakulte v rovnakom odbore. Profesorom sa stal v roku 1989.

V roku 1991 spoluzakladal Fakultu managementu UK – prvú fakultu v Slovenskej republike, ktorá sa špecializovala na výučbu manažmentu a začala pôsobiť v študijnom odbore manažment. Vedúcim Katedry ekonómie a financií FM UK bol od roku 1993. V roku 2008 inicioval vznik študijného programu medzinárodný manažment, ktorý na magisterskom stupni štúdia odvtedy garantoval.

Posledná rozlúčka s prof. Jozefom Komorníkom bude v stredu 3. júla 2019 o 11.00 v Kostole sv. Margity v Lamači v Bratislave a pohreb sa uskutoční o 12.00 h na cintoríne v Lamači.