Univerzita Komenského dnes oslávila 100. výročie. Ocenila predsedu Ústavného súdu ČR Pavla Rychetského

Bratislava 27. júna 2019: Oslavy stého výročia prvej a najväčšej slovenskej univerzity – Univerzity Komenského v Bratislave (UK) vyvrcholili dnes 27. júna na slávnostnom akademickom zhromaždení v Aule UK. Rektor UK Marek Števček na ňom udelil najvyššie ocenenie univerzity – Veľkú zlatú medailu UK – predsedovi Ústavného súdu Českej republiky a signatárovi Charty 77 Pavlovi Rychetskému. Podľa rektora je Rychetský stelesnením osobnej a morálnej integrity, človekom, ktorý stál pri rozvoji demokracie, právnej vedy a budovaní právneho štátu.


Pavel Rychetský, ktorý je vo funkcii predsedu Ústavného súdu ČR už takmer 16 rokov, zažil strasti bývalého režimu po rozpade Československa a súčasný dehumanizujúci dopad globalizácie. „Vyústenie udalostí, ktoré nielen u nás, ale i v okolitých krajinách sledujeme v ostatných rokoch, vidím vo zvýšenej miere emancipácie občianskej spoločnosti a v jej sebavedomí, podľa ktorej musia politickí reprezentanti slúžiť v prospech všeobecného blaha, a v neposlednom rade v intenzívnejšom pôsobení akademickej univerzitnej sféry, ktorá bola vždy povolaná šíriť myšlienky pospolitosti, humanity a vzdelanosti,“ uviedol Rychetský.

Na oslavách univerzity sa zúčastnila aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová aj ako hrdá absolventka Právnickej fakulty UK. „Od svojho vzniku UK prešla obdivuhodnú cestu a každý, kto sa na nej podieľal, si zaslúži našu úctu a uznanie. Ale keďže hovoríme o univerzite, ktorá je nielen najstaršou, ale aj najväčšou a najznámejšou univerzitou Slovenskej republiky, je pochopiteľné, že práve od nej – práve od vás, vážení učitelia a študenti –, aj najviac očakávame,“ povedala prezidentka SR. Ubezpečila tiež, že urobí všetko, čo je v jej silách, aby pri každej príležitosti pripomínala, že vzdelávanie, veda a výskum si zaslúžia spoločenskú podporu. „Žiadna moderná krajina sa nemôže rozvíjať bez toho, aby mala vzdelaných obyvateľov, bez rozvoja poznania, bez excelentnosti. Je preto nevyhnutné, aby takéto centrá na Slovensku boli a aby mali svojho spoľahlivého lídra – Univerzitu Komenského,“ dodala.

Predseda vlády SR Peter Pellegrini zaradil univerzitu do európskeho priestoru: „Chcel by som zdôrazniť, že Univerzita Komenského sa za jej sto rokov vyprofilovala na mimoriadne kvalitnú, európsku vedecko-pedagogickú inštitúciu, ktorá šírkou záberu vysokoškolského vzdelávania, ako aj intenzitou medzinárodne akceptovaných vedeckých aktivít tvorí základný pilier kvality slovenského vysokého školstva. Vašich približne 250-tisíc absolventov tvorilo špičku slovenskej inteligencie v uplynulej dekáde so zásadným vplyvom na verejnú mienku, zastávajúcich rozhodujúce pozície pri vedení úradov a inštitúcií štátu a zastupovaní krajiny.“

UK začala v roku 1919 ako prvá univerzita na našom území poskytovať najvyššie vzdelanie v slovenskom jazyku. „Želám si pre túto univerzitu, aby bola studnicou poznania sveta a hviezdneho neba, ale aj zdrojom mravného rozvoja človeka a spoločnosti, a aby túto spoločnosť vždy pravdivo reflektovala, no zároveň aby sa skrze svoje osobnosti vždy usilovala formatívne vstupovať do jej pretvárania podľa kategorického imperatívu slobody a dôstojnosti človeka. Toto želanie je zároveň mojím a naším verejným záväzkom,“ povedal Marek Števček, rektor Univerzity Komenského, ktorý ju povedie do druhej storočnice ako jej 44. rektor.

Fotogaléria na univerzitnom Facebooku.