Svetový odborník na diskrétnu matematiku a kombinatoriku Paul Seymour si na UK prevzal ocenenie

Bratislava 27. augusta 2019: Jeden z najvýznamnejších súčasných matematikov Paul Seymour (69) pôsobiaci na Princetonskej univerzite v New Jersey, USA, si dnes na Univerzite Komenského prevzal Pamätnú medailu UK. Britský profesor je špičkou v diskrétnej matematike, kombinatorike a teórii grafov.


Je spoluautorom dlhej a revolučnej série článkov o minoroch v teórii grafov, ktorá určovala a dodnes určuje smer výskumu v tejto oblasti. „Ak by v matematike existovala Nobelova cena, Paul Seymour by bol určite jedným z horúcich kandidátov na jej udelenie,“ myslí si prodekan Fakulty matematiky fyziky a informatiky UK Róbert Jajcay.

Verejnosti je asi najbližší jeho príspevok k zjednodušeniu dôkazu vety o štyroch farbách. Táto veta hovorí, že každú rovinnú mapu je možné zafarbiť s použitím najviac štyroch farieb tak, aby žiadne dve krajiny, ktoré majú spoločnú hranicu (nielen jeden bod), neboli zafarbené rovnakou farbou, a preto napr. na politickej mape boli farebne rozlíšené.

„Každý, kto si takéto farbenie máp skúsi, sa veľmi rýchlo presvedčí, že štyri farby naozaj stačia na všetky reálne mapy s rozumným počtom krajín. Dokázať však, že neexistuje určitá zložitá mapa, na ktorú treba použiť viac farieb, je práve pre všeobecnosť tohto tvrdenia prekvapujúco ťažké,“ vysvetľuje Róbert Jajcay. Podstatné je totiž nájsť také zdôvodnenie, ktoré pokrýva všetky možné mapy, aj tie, o ktorých ešte nikdy nikto neuvažoval. Pritom možných máp je nekonečne veľa.

Paul Seymour pôsobil na Oxfordskej univerzite, University of Waterloo či Ohio State University. Je nositeľom dvoch čestných doktorátov a držiteľom cien v oblasti matematiky – Ostrowskeho ceny, ceny Georgea Pólya a Fulkersonovej ceny.

„Je pre nás cťou hostiť špičky z celého sveta v oblasti kombinatoriky navyše v jubilejnom stom roku našej univerzity. Inšpiráciou medzi nimi je profesor Seymour, a to nielen pre matematický odborný svet,“ povedal rektor UK Marek Števček, ktorý mu udelil Pamätnú medailu UK.

Návšteva Paula Seymoura je spojená s jeho vystúpením na konferencii Eurocomb 2019 (Európska konferencia venovaná kombinatorike, teórii grafov a ich aplikáciám), ktorá sa tento rok koná na Slovensku, na Univerzite Komenského v Bratislave. Konferencia sa uskutočňuje každé dva roky v inom európskom meste a predstavuje fórum pre odborníkov na výmenu najnovších poznatkov v odbore. Zúčastní sa tu takmer 200 odborníkov z celého sveta, medzi nimi sú aj ďalší špičkoví svetoví experti.

Eurocomb udelila Európsku cenu v kombinatorike vedcom do 35 rokov. Získali ju Richard Montgomery z Univerzity v Birminghame a Alexej Pokrovskij za prínos v extrémnej a pravdepodobnostnej kombinatorike.