Študent UK: Dostatok času a málo peňazí je vynikajúcim základom pre inovácie

Každú minútu sa na svete predá až 10 miliónov kusov cigariet (za deň až 15 miliárd), pričom ohorky polovice z nich skončia na zemi. Cigaretový odpad, ktorý sa rozkladá štyri až dvanásť rokov, však zďaleka nepredstavuje len estetický problém. Je škodlivý nielen pre naše zdravie, ale i prírodu. K riešeniu tohto problému sa snaží prispieť projekt EcoButt, ktorého autorom je Hugo Repáň. Študent Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK sa s ním stal víťazom nielen v kategórii životné prostredie a zelené technológie, ale aj absolútnym víťazom súťaže Slovak University Startup Cup 2020.


Odkedy vás zaujíma životné prostredie?

HR: Impulz „zavŕtať sa“ do témy ochrany životného prostredia prišiel ešte počas štúdia na strednej škole. Nepovažoval som svoju angažovanosť v tejto problematike za niečo špeciálne či výnimočné, bral som to skôr ako svoju svätú povinnosť. Je to téma, ktorej by sa podľa mňa mal venovať každý v takom rozsahu, aby mohol večer pokojne zaspávať.

Ako vznikol nápad založiť startup zameraný na riešenie cigaretového odpadu?

HR: Prišlo to spontánne. Každý z nás sa cestou do práce alebo do školy stretáva s množstvom takéhoto odpadu, no nik sa „nehrnie“ do efektívneho riešenia. Spomínam si na niekoľko prebdených večerov, keď som zrazu vyletel z postele a do poznámok v telefóne si zapisoval nové nápady, ako sfunkčniť riešenie cigaretového odpadu. Koncept je v zásade veľmi jednoduchý. Cieľom je nazbierať čo najviac cigaretových ohorkov a následnou recykláciou filtrov docieliť minimalizáciu ich negatívnych dosahov na životné prostredie.

Prečo je pre vás toto jedna z TOP environmentálnych tém?

HR: Environmentálnych problémov okolo nás je veľa. No kým niektoré z nich sa aj u širokej verejnosti tešia veľkej popularite (napr. problematika PET fliaš), iným sa zas napriek ich dôležitosti nevenuje takmer žiadna pozornosť. To je aj prípad cigaretového odpadu. Dlho som sa pozastavoval nad pohnútkou ľudí hádzať odpad na zem. I keď si už väčšina z nich uvedomuje, že nie je spoločensky prijateľné hodiť po vypití nápoja na zem plastovú fľašu, z nepochopiteľných príčin nevidia problém v cigaretových ohorkoch. Mnohí si asi neuvedomujú, že rozklad jedného cigaretového ohorka trvá štyri až dvanásť rokov. Nejde pritom len o akýsi estetický problém – cigaretové ohorky totiž absorbujú viac ako 6000 toxických a karcinogénnych látok, ktoré sa tak môžu pod vplyvom vonkajších podmienok dostať do pôdy a vodných ekosystémov. To má za následok kontamináciu a prenikanie škodlivých látok do pitnej vody a rastlín, ktoré pravidelne konzumujeme. Je vedecky dokázané, že pre mikroorganizmy je smrteľne jedovatý už jeden cigaretový ohorok v siedmich litroch vody. Tento problém je každým rokom naliehavejší, čo úzko súvisí so stúpajúcim počtom fajčiarov.

Veríte, že umiestnenie špeciálnych popolníkov EcoButt na príslušné miesta v obciach či mestách nám pomôže vyriešiť situáciu?

HR: Stojanové popolníky, ktoré sú pevne osadené v zemi a dajú sa zamknúť, sú momentálne jediným riešením, ako bezpečne uskladniť cigaretové ohorky. Tie naše popolníky budeme na pravidelnej báze (2x mesačne) vyprázdňovať a ich obsah recyklovať. Keďže chceme zhromaždiť čo najväčší počet cigaretových filtrov, snažíme sa zamerať na miesta, ktoré fajčiari využívajú najčastejšie. V budúcnosti chceme takisto poskytovať naše služby aj jednotlivcom, aby sa tak do recyklačného procesu mal šancu dostať aj cigaretový odpad vyprodukovaný v domácnostiach. Úplné vyriešenie situácie je však skôr utopickou myšlienkou. Naším cieľom je predovšetkým minimalizovať negatívne dopady cigaretového odpadu na životné prostredie, a to v čo najväčšej možnej miere, jednak zvýšiť povedomie širokej verejnosti o nebezpečnosti cigaretového odpadu. I keď ešte nejaký čas potrvá, kým naše popolníky nájdete aj vo svojom meste. Dovtedy však môže každý svoju cigaretu odniesť aspoň do najbližšieho odpadkového koša.

Ako sa teda budú recyklovať cigaretové ohorky?

HR: Cigaretové ohorky z našich popolníkov sa budú recyklovať priemyselne, a to primiešavaním do asfaltovej zmesi, čo zabráni translokácii toxických a karcinogénnych látok. Tento spôsob je neškodný pre naše okolie, a keďže je produkcia asfaltu veľmi vysoká, je to jedinečná možnosť spracovať veľké množstvo odpadu. Naším partnerom je stavebná firma STRABAG. Detaily, žiaľ, nemôžeme poskytnúť v súvislosti so zachovaním podnikateľského tajomstva.

Podľa čoho plánujete vyberať mestá či obce, v ktorých budú popolníky EcoButt umiestnené?

HR: Keďže pochádzam zo Žiaru nad Hronom, ako prvé sme oslovili práve moje rodné mesto. Ochota spolupracovať bola na oboch stranách, a tak začneme práve tam. Má to svoju výhodu aj z pohľadu veľkosti – Žiar nad Hronom sa s počtom 20 000 obyvateľov neradí medzi slovenské „veľkomestá“, a tak môžeme v menšom prostredí a v reálnych podmienkach vychytať muchy, ktorým sa následne vyhneme pri väčších mestách. Popolníky budeme umiestňovať v priestoroch zastávok, úradov či zimného štadióna. Následne budeme svoje služby ponúkať ďalej a zväčšovať náš rádius pôsobnosti po celom Slovensku a Európe. Ako som spomínal, sme realisti, takže je nám jasné, že všetko ide postupne a svet v priebehu roka cigaretového odpadu nezbavíme. Jedno je však isté – úspech nášho konceptu vyniká jednoduchou priamou úmernosťou: čím viac našich popolníkov do miest a obcí zavedieme, tým viac sa bude situácia s cigaretovým odpadom zlepšovať.

Ako ste dokázali skĺbiť štúdium s prácou na tomto projekte?

HR: Rozbehnutie podnikania nie je v začiatkoch väčšinou až tak časovo náročné. Aspoň taká je moja skúsenosť. Takmer žiadny študent nevenuje škole všetok svoj voľný čas a práve tam vzniká priestor aj na takéto podnikateľské experimenty. Počítačové hry sú mi cudzie, a tak som sa snažil investovať čas a energiu do niečoho, čo ma napĺňalo. Počas štúdia je človek obklopený príležitosťami a, čo je ešte dôležitejšie, množstvom šikovných ľudí. Náš spolubývajúci alebo spolužiak si možno bude o pár rokov za konzultáciu účtovať hodinovú sadzbu v desiatkach eur. Tak prečo jeho potenciál nezužitkovať už teraz? Prečo toto obdobie nevyužiť na pokusy akéhokoľvek druhu? Času máme dosť, peňazí málo a to sú vynikajúce podmienky na vymyslenie inovatívneho produktu či služby.