Spravme z narušenej komunikačnej schopnosti silnú stránku človeka!

Dyslexia Vision 2020 Online konferencia


15. 08. 2020 20.51 hod.

V polovici letných prázdnin nám Katedra logopédie PdF UK ponúkla možnosť zúčastniť sa medzinárodnej online konferencie s názvom Dyslexia Vision 2020. Konferenciu, ktorá sa uskutočnila 29 a 30. júla 2020, organizoval Dyslexia Institute UK. Pôvodne sa mala konferencia uskutočniť prezenčne v Manchestri, avšak súčasná celosvetová situácia súvisiaca s koronakrízou preniesla celú konferenciu do online priestoru a spojila množstvo ľudí z celého sveta.

Inovatívnosť, aktuálnosť, ľahkosť,... aj tieto slová vystihujú, ako veľmi dobre bola táto udalosť zorganizovaná. Zúčastnili sme sa na prednáškach celosvetových odborníkov z Veľkej Británie, Španielska, Grécka, Ameriky a iných krajín, ktorí nám odprezentovali tému, na ktorú sa vo svojich výskumoch špecializujú. Niektoré témy sa týkali dyslexie vo všeobecnosti – čo výraz dyslexia znamená, aké silné a slabé stránky prináša do života ľudí, ktorým bola diagnostikovaná. Mnohí z prednášajúcich prezentovali špeciálne pomôcky, ktoré vďaka vynálezom 21. storočia umožnia plnohodnotné vzdelávanie a začlenenie sa do bežného života. A hoci odborníci boli vynikajúci a každý podával svoju tému s veľkou odbornosťou a oduševnením, myslím si, že každého veľmi zaujali aj prezentácie ľudí, ktorí s dyslexiou žijú od svojich raných školských rokov. To, ako oni vnímajú, čo sa s nimi deje, ako sa postupne menil ich pohľad na dyslexiu, ako ich bralo okolie, čo dyslexia priniesla do ich životov a naopak, čo im vzala, prinieslo pre nás, súčasných a budúcich odborníkov, preniknutie priamo do hĺbky problematiky, pretože to, ako sa človek cíti, nám žiadny výskum podať nedokáže.

Keď sme vraveli o kvalite informácií a prednášok, mali sme na mysli aj individuálne spracovanie. Témy prednášok boli rôzne, ale tak isto aj ich podanie. Nenašli by ste ani jednu dvojicu rovnako predvedených prednášok. Prednášajúci si dali záležať na tom, aby sa nám detailnejšie predstavili, aby sme ich počas celej prednášky videli a zároveň do prezentácie zhrnuli základné informácie k téme, o ktorej rozprávali. Interaktivita pozostávala z rôznych videí, diskusií, článkov, ukážok, ktoré prispeli k tomu, aby sme čo najľahšie obsiahli problematiku predstavenej témy. V prípade otázok boli pre všetkých zúčastnených otvorené diskusné miestnosti, ktoré ponúkli možnosť individuálnej spätnej väzby.  

Ústrednou témou bolo zvýšiť povedomie o dyslexii a odstrániť rany, ktoré si tento pojem so sebou nesie. Vyzýva ľudí, ktorí žijú s touto ťažkosťou, ďalej odborníkov a ľudí, ktorí s ňou prichádzajú do kontaktu, aby sa nebáli a naplno využili svoje silné stránky. Ak dobre porozumieme problematike dyslexie, čo bol aj hlavný bod tejto konferencie, vyskladáme z malých kúskov cestu, ktorej cieľom bude plnohodnotný život.

Miriam Sádovská
Katedra logopédie, 3. ročník