Nová učebnica na LF UK v Bratislave

KOENZÝM Q10 – v zdraví a v chorobách je vysokoškolská učebnica, ktorá je súčasťou študijného materiálu predmetu mitochondriálna medicína na Lekárskej fakulte UK.


12. 10. 2020 16.07 hod.

Jednotlivé kapitoly učebnice sú zamerané na históriu objavu koenzýmu Q10 (CoQ10) profesorom Frederickom L. Craneom, metabolizmus, funkcie a jeho význam pre organizmus v zdraví a v chorobách. Deficit CoQ10 v organizme môže byť podmienený geneticky, prípadne rôznymi chorobami, ako sú neurologické, neurodegeneratívne, kardiovaskulárne a onkologické choroby, diabetes mellitus, ochorenia respiračného systému, chronické choroby obličiek a zvyšujúcim sa vekom. Účinkom statínov, zvýšením psychickej a fyzickej námahy sa redukuje tvorba CoQ10.

Suplementácia s CoQ10 prispieva k zlepšeniu imunity, fyzickej a psychickej aktivity, k zlepšeniu kvality života pacientov. V závere autori ponúkajú  hypotézu o účinku vírusu SARS-CoV-2 na koenzým Q10 a bioenergetiku mitochondrií z dôvodu súčasnej pandémie vírusového ochorenia COVID-19.

Monografia je vhodná pre študentov lekárskych fakúlt, pre doktorandov, ale aj pre lekárov aj farmaceutov.

 

Prof. RNDr. Anna Gvozdjáková DrSc.,

Lekárska fakulta UK