Univerzita Komenského otvorí brány svojich fakúlt

Bratislava, 2. januára 2014: V snahe priblížiť potenciálnym študentom možnosti štúdia, ukázať im priestory či predstaviť pedagógov pripravili hneď na začiatok nového roka niektoré fakulty Univerzity Komenského (UK) dni otvorených dverí.


02. 01. 2014 09.49 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Ako prvá bude otvárať svoje brány Prírodovedecká fakulta UK, ktorá je najväčšou prírodovedeckou fakultou na Slovensku. Svoje brány otvorí v piatok 17. januára 2014 o 9.00 hod.

V sobotu 25. januára 2014 od 10.00 do 15.00 hod. organizuje deň otvorených dverí Filozofická fakulta UK, ktorá zodpovedá za prípravu kvalifikovaných odborníkov v oblasti humanitných a spoločenských vied a filologických štúdií.

V rovnaký deň (25. januára 2014) bude verejnosti prístupná aj Pedagogická fakulta UK – v čase od 13.00 do 16.00 hod. Jej absolventi sú profesionálni pedagógovia v oblasti školstva a sociálnych služieb.

V poradí štvrtou je Fakulta telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ UK), ktorá v piatok 31. januára 2014 od 9.00 hod. pre záujemcov z Bratislavy a od 11.00 hod. pre záujemcov z iných častí Slovenska zorganizuje svoj deň otvorených dverí. FTVŠ UK je najstarším a jediným výučbovým zariadením svojho druhu na Slovensku.

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, ktorá si dlhodobo udržiava prvenstvo v skupine lekárskych a zdravotníckych vied v rankingovom hodnotení slovenských vysokých škôl (ARRA), bude mať svoj deň otvorených dverí v pondelok 3. februára 2014.

Až dva termíny otvorených dverí pripravila pre záujemcov o štúdium Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK). Prvým je tzv. zimný termín 12. februára 2014. Letný termín je na programe 4. júna 2014. FMFI UK je podľa Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry najlepšou fakultou s prírodovedným zameraním na Slovensku.

V priebehu roka 2014 otvorí svoje brány aj Farmaceutická fakulta UK, ktorá bude verejnosti prístupná 10. mája 2014. Fakulta je jedinou svojho druhu na Slovensku, ktorá vychováva originálneho odborníka na lieky integrovaním poznatkov z medicínskych vied.

Dňa 11. mája 2014 privíta návštevníkov Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, ktorá patrí k najväčším vzdelávacím inštitúciám katolíckej teológie na Slovensku a pripravuje teológov predovšetkým pre kňazské povolanie.

Dni otvorených dverí na fakultách UK poskytnú záujemcov o štúdium odpovede na všetky otázky súvisiace s prijímacím konaním, možnosťami štúdia, ubytovaním či voľnočasovými aktivitami.

Potenciálni študenti môžu získať informácie o podmienkach štúdia na UK aj v univerzitnom časopise – Naša univerzita pre záujemcov o štúdium.

 

Ilustračná fotografia z Prírodovedeckej fakulty UK

Foto: Vladimír Kuric