Univerzita Komenského hľadá najkrajšiu študentskú fotografiu

Bratislava, 27. decembra 2013: Najväčšia a najstaršia slovenská univerzita – Univerzita Komenského v Bratislave (UK) – si v nastávajúcom roku 2014 pripomenie 95. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti pripravila pre svoju akademickú obec i pre širokú verejnosť viaceré podujatia. Hneď od začiatku letného semestra (od 17. 2. 2014) bude napríklad hľadať najkrajšiu študentskú fotografiu na tému Moja univerzita.


27. 12. 2013 10.39 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Fotografická súťaž, ktorá je určená všetkým študentom UK – bez ohľadu na stupeň a formu štúdia, sa koná pod záštitou rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD. Za najoriginálnejšiu fotografiu ukazujúcu pozitívny vzťah študenta k svojej univerzite čaká na jej autora lákavá odmena – rok na internáte zadarmo a obed s rektorom univerzity. Fotografická súťaž potrvá dva mesiace, počas ktorých môžu študenti UK zachytiť na fotografii svoje vnímanie témy Moja univerzita. Prvých 95 študentov, ktorí sa do súťaže zapoja, automaticky získa tričko UK.

O najlepších a najoriginálnejších fotografiách rozhodne komisia zložená z odborníkov UK, ktorá vyberie spolu 11 fotografií. Desať autorov získa finančnú odmenu po 95 eur. Pre absolútneho víťaza je okrem obeda s rektorom UK pripravené aj bezplatné ubytovanie (podľa výberu študenta) vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny UK počas akademického roku 2014/2015.

„Som veľmi rád, že si i touto príjemnou formou pripomenieme takú významnú udalosť, akou je vznik Univerzity Komenského, ktorá oslávi úctyhodných 95 rokov. Chcel by som teda nabádať študentov k aktivite a už teraz sa teším na obed s víťazom,“ hovorí rektor UK profesor Mičieta.

Štatút fotografickej súťaže s podrobnými podmienkami je uverejnený na webstránke UK (www.uniba.sk/fotosutaz).

 

Pridajte sa k udalosti na Facebooku UK!