Tri fakulty UK opäť na prvých miestach v rebríčkoch ARRA

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) zverejnila dňa 27. novembra 2013 v poradí už deviate hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl. Hodnotených bolo spolu 109 fakúlt, resp. monofakultných škôl, z toho 103 fakúlt verejných a 6 fakúlt súkromných vysokých škôl v 11 skupinách odborov. Vo viacerých skupinách zostali na 1. mieste tradiční (dlhoroční) lídri, ako sú Jesseniova lekárska fakulta UK, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK či Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK.


27. 11. 2013 17.33 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

V skupine fakúlt prírodných vied nenastali medziročne výrazné zmeny. Na prvej pozícii sa znova ocitla Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK. Tretia pozícia v kategórii patrí aj tento rok Prírodovedeckej fakulte UK.

Niekoľkoročný líder rebríčka v skupine medicínskych fakúlt Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine má aj tento rok veľmi dobré plnenie všetkých skupín kritérií a navyše si ešte polepšila vďaka výraznému nárastu VEGA grantov. Po roku znova z 2. na 3. miesto klesla Farmaceutická fakulta UK, na ktorej mierne stúpol počet doktorandov bez adekvátneho zvýšenia vedeckej produkcie. Lekárska fakulta UK obsadila rovnako ako predošlé dva roky 4. miesto.

V kategórii ostatných spoločenských vied je opakovane na 1. mieste Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, ktorá ťaží i z najvyššieho podielu zahraničných študentov v skupine (6,3 %).

V skupine ekonomicky orientovaných fakúlt si Fakulta managementu UK udržala 9. pozíciu z predošlého roku.

V skupine filozofických fakúlt si o jednu priečku (v porovnaní s predošlým rokom) pohoršila Filozofická fakulta UK, ktorá obsadila 3. miesto.

„Najpokojnejšou“ zo všetkých skupín fakúlt v hodnotení ARRA je tento rok skupina právnických fakúlt, kde oproti minulému roku nedošlo k žiadnym zmenám v poradí. Právnická fakulta UK si udržala 3. pozíciu.

V kategórii pedagogických fakúlt sa na 2. pozícii umiestnila rovnako ako vlani Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Rovnakú pozíciu ako v predošlom roku má aj štvrtá Pedagogická fakulta UK.

V skupine teologických vied zaznamenala Evanjelická bohoslovecká fakulta UK pokles o jednu priečku – na 3. miesto.  Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK sa umiestnila rovnako ako vlani na 7. mieste.

Hodnotenie fakúlt vysokých škôl 2013 - ARRA

 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK je i tento rok najlepšou slovenskou fakultou prírodných vied.

Foto: Vladimír Kuric