Prezentácia knihy: Slovensko a Chorvátsko - Historické paralely a vzťahy (do roku 1780)

21. januára 2014 (utorok) o 14.00 hod., Rektorská sieň Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie)


13. 01. 2014 15.28 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

V utorok 21. januára 2014 o 14.00 hod. sa v Rektorskej sieni Univerzity Komenského v Bratislave uskutoční prezentácia knihy:

M. Homza - J. Lukačka - N. Budak (eds.): Slovensko a Chorvátsko - Historické paralely a vzťahy (do roku 1780)
obsahujúcej príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v roku 2011 v Bratislave.

Podujatie sa koná pod záštitou Jakšu Muljačića, veľvyslanca Chorvátskej republiky na Slovensku.

Vstup iba pre pozvaných hostí!