Nositeľka Pulitzerovej ceny hovorila na UK o význame pravdy

V stredu 20. novembra 2013 sa v Aule UK uskutočnila prednáška nositeľky Pulitzerovej ceny Abigail Goldman. "Je to moja prvá návšteva Slovenska. A páči sa mi tu," povedala hneď v úvode Abigail Goldman. Vo svojej prednáške sa snažila priblížiť význam pravdy v mediálnom prostredí. "Ak hľadáte pravdu, musíte dať aroganciu bokom," povedala Goldman.


20. 11. 2013 17.14 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

"Čo je to pravda? Komu ju hovoríme? Aké sú obmedzenia pravdy? Pravda je niekedy iná, ako si myslíme," aj tieto slová zazneli na prednáške nositeľky Pulitzerovej ceny v Aule UK. Podľa nej sa stará žurnalistická škola riadila heslom: "Radšej uverejním pravdu, ako by som mal byť prvý." Ako však A. Goldman dodala, dnešní novinári žijú vo svete "deadline-ov", súbežne pracujú aj na dvoch článkoch - dnes už nie každý môže povedať: "Radšej uverejním pravdu, ako by som mal byť prvý."

Viac sa o prednáške Abigail Goldman, v ktorej sa hovorilo aj o Jurajovi Jánošíkovi či voodoo, dozviete v decembrovom čísle Našej univerzity.

O Abigail Goldman
Novinárka Abigail Goldman začala svoju kariéru v Los Angeles Times v roku 1993. Jej prvou agendou bolo regionálne spravodajstvo pre celú oblasť Los Angeles – písala o zemetrasení v Northridge v roku 1994, o lesných požiaroch v Južnej Kalifornii a o mafiánskych zločinoch. V čase, keď začala pracovať v L. A. Times, mala už skúsenosti novinárky na voľnej nohe a za sebou stáže v novinách ako Richmond Times-Dispatch vo Virgínii či Milwaukee Journal. V roku 1998 sa začala venovať ekonomickým témam. Stala sa spoluautorkou článkov The Wal-Mart Effect a Jav Wal-Mart, ktoré dostali viacero ocenení vrátane Pulitzerovej a Polkovej ceny. O rok nato sa jej článok, v ktorom sa zaoberala pracovnými podmienkami tovární na hračky spoločnosti Mattel Inc., dostal do finále Livingstonovej ceny 2004 v kategórii profesionálnych novinárov do 35 rokov. Titul bakalára dejín a politológie získala na University of Wisconsin-Madison a titul MA na Fakulte žurnalistiky na Columbia University. V ostatných rokoch pomáha vyškoliť novú generáciu reportérov na University of California v Los Angeles.

Návšteva A. Goldman sa uskutočnila vďaka spolupráci Nadácie Tatra banky, The Slovak Spectator, Univerzity Komenského v Bratislave a Nadácie Petit Academy.

Nositeľka Pulitzerovej ceny s rektorom UK prof. Karolom Mičietom

Prednáška Abigail Goldman v Aule UK: Na pravde záleží

Foto: Vladimír Kuric