CĎV UK pozýva na Deň otvorených dverí

Bratislava, 21. novembra 2013: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK) pozýva priaznivcov vzdelávania na Deň otvorených dverí organizovaný pri príležitosti Týždňa celoživotného učenia 2013 (TCU).


21. 11. 2013 14.57 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

TCU je podujatie celoslovenského charakteru, ktorého cieľom je najmä zvýšenie záujmu širokej verejnosti o celoživotné vzdelávanie. Podobné podujatia sa tradične organizujú vo viacerých štátoch Európy. Na Slovensku sa TCU uskutoční v tomto roku už po trinásty raz - pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc., a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR JUDr. Jána Richtera.

„V tomto roku čakajú na priaznivcov celoživotného vzdelávania lekcie anglického, nemeckého a slovenského jazyka. Návštevníci majú možnosť zadarmo si otestovať úroveň anglického a slovenského jazyka. Pripravené sú aj konzultácie z oblasti spoločenského a diplomatického protokolu, odborné prednášky a v neposlednom rade cvičenie ZUMBY GOLD,“ približuje program riaditeľka CĎV UK PaedDr. Janka Chládecká, PhD.

Deň otvorených dverí v CĎV UK sa uskutoční v stredu 27. novembra 2013 v čase od 7.25 do 18.00 hod. na ulici Odbojárov 10/a v Bratislave. V tomto roku majú návštevníci možnosť vyhrať jazykový kurz angličtiny s rodeným hovoriacim (native speaker), mierne pokročilú úroveň (pre-intermediate) alebo zľavu 50 % na vybraný jazykový kurz v nasledujúcom akademickom roku.

Ing. Veronika Hrdličková, CĎV UK