CĎV UK organizuje podujatie „Mikuláš na Slovensku“

Bratislava, 2. decembra 2013: Mikuláš je zrejme najobľúbenejším svätcom všetkých detí. V tomto roku pripravilo Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK) pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podujatie „Mikuláš na Slovensku“ pre deti – potomkov Slovákov žijúcich v zahraničí.


02. 12. 2013 14.21 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

V stredu 4. decembra 2013 privítame v Študijnom a kongresovom stredisku v Modre – Harmónii takmer 80 detí a 20 pedagógov z Rumunska, Chorvátska, Srbska, Ukrajiny, Poľska a Maďarska. Tieto deti pochádzajú väčšinou z nižších príjmových vrstiev a práve na Slovensku, v krajine svojich predkov, majú možnosť zažiť nefalšovanú predvianočnú atmosféru na vlastnej koži.

V dňoch 5. až 6 decembra čaká na deti pestrý program v podobe návštevy Malokarpatského múzea v Pezinku, tvorivých dielní či výroby keramiky v Schaubmarovom mlyne. Predvianočný čas sa aj na hrade Červený Kameň ponesie v duchu mikulášskych tradícií. Neobídeme ani Vianočné trhy v Bratislave a medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana. Predstavenie „Čáry - máry - fuk alebo kúzelnícka rozprávka“ čaká na deti v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava. K tomu všetkému sme pre deti pripravili špeciálny mikulášsky program s vystúpením bábkoherca Mgr. art. Martina Žáka. Na všetky deti čaká mikulášske prekvapenie.

Pre pedagógov – krajanov má osobitný význam prijatie členmi vedenia Univerzity Komenského, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 5. decembra 2013 o 14.30 hod. v priestoroch UK na Šafárikovom námestí v Bratislave.

Ing. Veronika Hrdličková, CĎV UK

Foto: OVV RUK