Aj Univerzita Komenského podporuje projekt pomoci ľuďom bez domova

Bratislava, 20. novembra 2013: Možnosť vlastného zážitku vo forme strávenia noci na ulici je jednou z aktivít medzinárodného dobrovoľníckeho projektu Noc vonku, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 21. novembra 2013. Jeho cieľom je podpora scitlivenia verejnosti voči problematike bezdomovectva. Organizátorom tejto na Slovensku unikátnej akcie je OZ Vagus v spolupráci s Katedrou sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PdF UK).


20. 11. 2013 08.53 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Do tohto medzinárodného projektu sa Slovensko zapája prvýkrát. Všetky činnosti sú vykonávané dobrovoľnícky, do plánovania a prípravy sa aktívne zapájajú aj študenti UK. Za PdF UK akciu organizuje PhDr. Irena Vitálošová, PhD., a za OZ Vagus študent doktorandského štúdia sociálnej práce na PdF UK Mgr. Sergej Kára. Verejnosť bude mať možnosť vyskúšať si noc „bez domova“ – od 23.00 hod. do 7.00 hod. pred bratislavskou Starou tržnicou (Nám. SNP 25). Samotnej noci vonku budú predchádzať od 19.00 hod. diskusie a koncerty na Gorila.sk Urban Space (Nám. SNP 30, prízemie OD Dunaj). Za účasť na akcii budú organizátori vyberať od verejnosti „poplatok“ vo forme trvanlivej stravy alebo teplých diek a spacích vakov, ktoré bude OZ Vagus neskôr distribuovať ľuďom bez domova.

„Veľmi si vážim pedagógov a študentov sociálnej práce, ktorí aj takýmto spôsobom dokazujú význam sociálnej práce v praxi tým, ktorí to potrebujú - ľuďom bez domova,“ hovorí rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Prínos podujatia vyzdvihuje aj vedúci Katedry sociálnej práce PdF UK PhDr. Ladislav Vaska, PhD.: „Podporou akcie Noc vonku a priamou účasťou na nej sa snažíme prepojiť teóriu s praktickou pomocou, ale zároveň i ukázať, že existujú okolo nás ľudia bez domova a zasiahnuť aj nedotknutú verejnosť.“

Ilustračné foto (zdroj: internet)