Vyšlo decembrové číslo časopisu NAŠA UNIVERZITA!

Neoddeliteľnou súčasťou Vianoc sú dary. Môžeme hovoriť o daroch duchovných alebo materiálnych. Prečítajte si pohľad teológa a historičky na stranách 4 a 5. Aký dar by ste si priali nájsť pod vianočným stromčekom? Odpoveď na túto otázku nám prezradili osobnosti UK na strane 3.


11. 12. 2014 14.15 hod.
Od: Naša univerzita

Začítajte sa do toho, ako sa november na Univerzite Komenského niesol v znamení Medzinárodného dňa študentstva. Ocenených študentov a pedagógov uvádzame a niektorých bližšie predstavujeme na stranách 12 – 15. Pri tejto príležitosti sa pre študentov, ale i pedagógov organizuje každý rok darovanie krvi, ktoré nestráca svoju popularitu a najmä význam (s. 7). S novembrom sa nepochybne spája spomienka na Nežnú revolúciu. Reflexiu na ňu po 25 rokoch si môžete prečítať na stranách 16 a 17.

November taktiež každoročne patrí Týždňu vedy a techniky na Slovensku, preto si nezabudnite nalistovať 18 až 21 stranu a prečítať, ako nás fakulty reprezentovali.

Nielen vedecké výsledky, pracovné úspechy, tisícky pacientov, ale každodenná mravčia práca, zachovávanie ľudských hodnôt a najmä neúnavná snaha pomôcť robia nezabudnuteľného lekára. Takým je aj 85-ročný profesor Michal Valent z Lekárskej fakulty UK. Neprehliadnite rozhovor s ním najmä o hodnotách na stranách 24 a 25.

Predstavíme tiež špičkové tímy (od strany 26), úspešných doktorandov Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK (22 a 23 s.) a novú dekanku doc. Luciu Mokrú (strana 10).

Príjemné vianočné čítanie a štedré Vianoce želá redakcia Našej univerzity!

Naša univerzita – december 2014 (PDF dokument)