Vianočný pozdrav rektora UK

VIANOCE - čarovné slovo vyvolávajúce a symbolizujúce pocit dobra, pokoja, rodinnej spolupatričnosti, spokojnosti a pohody.


19. 12. 2014 08.56 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

V decembrovom čísle Našej univerzity na mňa zapôsobila archívna fotografia Štedrej večere pre najchudobnejších študentov Univerzity Komenského v roku 1925 v priestoroch internátu na križovatke Cintorínskej a Lazaretskej. Budova sa zachovala dodnes. Autentický obraz dokumentuje historické chvíle, ale vnímam ho aj ako dobový odkaz o význame a pocite našej univerzitnej spolupatričnosti. Aj v týchto slávnostných chvíľach sa vám prihováram ako k členom našej veľkej spoločnej akademickej rodiny.

Vianočné chvíle sú tiež vítanou príležitosťou pripomenúť si to, čo nám odchádzajúci rok priniesol, zaželať si splnenie všetkého, čo si prajeme v roku nastávajúcom a povedať ĎAKUJEM. Ďakujem všetkým, ktorí prispeli k úspešnému 95. roku našej univerzitnej encyklopédie a nastavili dôležité parametre na úspešné zvládnutie roku 2015. Ďakujem nášmu akademickému zboru, našim zamestnancom aj študentom a všetkým, ktorí sa podieľajú na šírení dobrého mena našej univerzity.

Prajem nám všetkým pevné zdravie, veľa šťastia a úspechov, príjemné vianočné sviatky v kruhu rodiny a úspešný nový rok!

Festum Christi nati atque annum advenientem felicem et prosperum!

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.,
rektor Univerzity Komenského v Bratislave