Univerzita Komenského rozvíja spoluprácu s investičnými spoločnosťami

Bratislava 18. decembra 2014: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) podpísala memorandá, ktorými bude rozvíjať spoluprácu s investičnými spoločnosťami – s využitím v Univerzitnom vedeckom parku UK (UVP UK).


Univerzitný vedecký park UK je unikátnym centrom s pôsobnosťou v oblasti molekulárnej medicíny, environmentálnej medicíny a biotechnológií, ktoré prepojí výskum s praxou.

So zámerom napomôcť tomuto transferu podpísala UK - v rámci budúcej podpory start-up a spin-off spoločností vznikajúcich na UVP UK - memorandá o spolupráci s investičnými spoločnosťami Y Soft Ventures, CAPITAL MARKETS o.c.p, a.s., a Gradial Investments.

Uvedené spoločnosti boli oslovené s cieľom diverzifikácie investičných zdrojov, berúc do úvahy aj ich rôzne zameranie. Y Soft Ventures ponúka spolu s možnosťou investície aj pomoc profesionálov zo Silicon Valley pri stratégii a globálnom PR - spolu s 11 zastúpeniami po celom svete a predajnými kanálmi vo viac ako 100 krajinách. CAPITAL MARKETS o.c.p, a.s., má bohaté skúsenosti s obchodovaním na širokej palete kapitálových trhov v západnej, strednej a východnej Európe, spolu s klasickým obchodovaním na amerických trhoch. Gradial Investments stojí za úspešnou spoločnosťou kolektívnych pôžičiek (www.zltymelon.sk).

UK taktiež podpísala memorandum o spolupráci so SLOVENSKO-ČÍNSKOU OBCHODNOU KOMOROU s cieľom prilákať nových partnerov z Číny.