TyFaVKa 2012 - Týždeň farmaceutického vzdelávania a kariéry 2012

26. - 31. marca 2012, Farmaceutická fakulta UK


06. 03. 2012 14.01 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, líder farmaceutického vzdelávania v našom regióne, oslavuje 60 rokov svojho založenia. V znamení osláv sa bude niesť aj II. ročník Týždňa farmaceutického vzdelávania a kariéry 2012 (TyFaVKa 2012). Hlavným zámerom je opäť prepojiť edukačné a propagačné aktivity fakulty a jej partnerov. Program ponúka pre študenta príležitosť zúčastniť sa na špecifických podujatiach, workshopoch a prezentáciách, kde si rozšíri svoje vedomosti a zručnosti v rôznych oblastiach farmaceutických činností. Navyše získa prehľad o svojich perspektívach, aby naštartoval svoju kariéru správnym spôsobom a aby bol úspešný na farmaceutickom trhu práce.

Program - TyFaVKa 2012