Rektor UK prijal iránskeho veľvyslanca

Bratislava 21. januára 2015: Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., dnes v prítomnosti prorektora UK pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. MUDr. Dušana Meška, PhD., prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Iránskej islamskej republiky pre SR so sídlom vo Viedni Hassana Tajika. Počas svojej už druhej návštevy tlmočil iránsky veľvyslanec rektorovi a delegácii UK pozvanie rektora dr. Mohammadaliho Barkhordariho na návštevu Iránskej univerzity vedy a techniky v Teheráne.


Pozvanie iránskych univerzitných predstaviteľov je reakciou na ich minuloročnú návštevu UK vedenú štátnym tajomníkom iránskeho Ministerstva vedy, výskumu a techniku pre medzinárodnú vedeckú spoluprácu dr. Hosseinim Salarom Amolim. Jeho zámerom je prispieť k príprave a špecifikácii spolupráce v oblasti vzdelávania, výskumu a vedy na bilaterálnej medziuniverzitnej úrovni, výmeny študentov blízkovýchodných štúdií, perzštiny, islamistiky a kulturológie či výmeny doktorandov a vedeckých pracovníkov.  

Rektor UK informoval iránskeho veľvyslanca o prioritách UK v nasledujúcom funkčnom období a tiež o spolupráci Lekárskej fakulty UK s univerzitami lekárskych vied v Teheráne a v Širáze na základe Memoranda o porozumení. Spoločne s veľvyslancom Hassanom Tajikom tiež prezentovali záujem o pokračovanie spolupráce v oblasti organizovania iránskych umeleckých výstav, kultúrnych podujatí a odborných prednášok na pôde UK.