Profesorská prednáška: Novolatinské štúdiá na Slovensku

7. marca 2012 o 17.00 hod., Aula UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)


27. 02. 2012 14.21 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., a Vedecká rada  UK Vás pozývajú v rámci cyklu celouniverzitných profesorských prednášok na profesorskú prednášku prof. PhDr. Daniela Škovieru, PhD., z Filozofickej fakulty UK na tému NOVOLATINSKÉ ŠTÚDIÁ NA SLOVENSKU – VÝSLEDKY A PROBLÉMY.   

Prednáška sa uskutoční dňa 7. marca 2012 (streda) o 17.00 hod. v Aule Univerzity Komenského (Šafárikovo nám. 6, Bratislava).

Tézy prednášky:

1. Neolatinistika – definícia, vznik, inštitucionalizácia vednej disciplíny
2. Prof. Miloslav Okál (1913 – 1997), prvý slovenský novolatinský filológ
3. Okálovi žiaci
4. Úskalia vedeckých edícií
5. Rozšírenie časového horizontu: výskum produkcie Trnavskej univerzity
6. Príprava vedeckého dorastu