Infocentrum UK doposiaľ poradilo takmer 2000 záujemcom

Bratislava 18. decembra 2014: Informačné centrum Univerzity Komenského v Bratislave (UK) poradilo za vyše sedem mesiacov svojho pôsobenia takmer 2000 záujemcom, ktorí prichádzali z radov študentov UK, potenciálnych študentov i širokej verejnosti. Najčastejšie sa informovali na možnosti štúdia na UK, prijímacie pohovory, ubytovanie a tiež na podujatia, ktoré UK v priebehu roka organizovala.


Informačné centrum UK, ktoré je situované v novej budove UK (vchod zo strany Múzejnej ulice), bolo slávnostne otvorené 6. mája 2014 - pri príležitosti osláv 95. výročia založenia UK. Je otvorené v pracovných dňoch od 10.00 hod. do 16.00 hod. a informácie tu možno získať osobne, telefonicky alebo e-mailom.

„Teší ma, že už vyše pol roka sa naša univerzita môže pýšiť novou, dnes už nevyhnutnou službou. V infocentre môžu študenti či záujemcovia o štúdium získať plnohodnotné informácie o UK, ako aj si zakúpiť reprezentačné predmety s logom univerzity,“ hovorí rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Pracovníčky Informačného centra UK zodpovedali od mája takmer 2000 otázok. „Tento vysoký záujem o informácie rôzneho druhu potvrdzuje, že založenie takéhoto servisného pracoviska malo svoje opodstatnenie a infocentrum plní svoju úlohu. Poskytuje informácie o možnostiach štúdia, o ubytovaní, službách a pod.,“ približujú pracovníčky infocentra UK Mgr. Jana Blusková a Mgr. Aneta Haramiaová. Zaujímavosťou je, že najpredávanejším predmetom s logom UK je tričko, ktoré vyhľadávajú najmä študenti a absolventi UK.

Bližšie informácie sú k dispozícii na webstránke UK: www.uniba.sk/infocentrum