Hromadné čerpanie dovolenky na Univerzite Komenského

V dňoch 22. decembra 2014 (pondelok) až 31. decembra 2014 (streda) je na Univerzite Komenského hromadné čerpanie dovolenky.


15. 12. 2014 08.13 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

V uvedených dňoch nebude otvorená ani Podateľňa Rektorátu UK sídliaca v historickej budove UK na Šafárikovom nám. 6. Pošta bude prijímaná od 2. januára 2015 (piatok).

Upozornenie pre žiadateľov v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám: žiadosti (poštou i elektronickou poštou) budú prijímané od 2. januára 2015.

***

Oznam pre návštevníkov Informačného centra UK: infocentrum je od 15. decembra 2014 do 5. januára 2015 (vrátane) zatvorené. Otvorené bude od 7. januára 2015 (streda).