Jana Šmelková z UK predsedníčkou ŠRVŠ

V dňoch 11. až 14. decembra 2014 sa v Spišskej Novej Vsi konalo ustanovujúce Valné zhromaždenie Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ), na ktorom sa volilo predsedníctvo ŠRVŠ.


Delegáti z vyše tridsiatich vysokých škôl a univerzít na Slovensku si volili nové predsedníctvo Valného zhromaždenia ŠRVŠ a takisto aj predsedníctvo samotnej ŠRVŠ.

Novou predsedníčkou ŠRVŠ sa stala Jana Šmelková, doktorandka Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, a podpredsedom ŠRVŠ pre najbližšie volebné obdobie Tomáš Kováč zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

 

Študentská rada vysokých škôl je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku. Spolu s Radou vysokých škôl a Slovenskou rektorskou konferenciou patrí medzi najvyššie orgány reprezentácie vysokého školstva na Slovensku. Študentská rada vysokých škôl  je zriadená zákonom o vysokých školách. Je nezávislým a samostatným orgánom, ktorý vyvíja vlastnú činnosť na národnej úrovni a ako člen Európskej únie študentov (ESU) aj na úrovni medzinárodnej. ŠRVŠ združuje zástupcov študentov zo všetkých vysokých škôl na Slovensku, verejných, štátnych i súkromných.

Viac informácií na stránke ŠRVŠ.