Docent Vanderka kandidátom na dekana Fakulty telesnej výchovy a športu UK

Akademický senát Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (FTVŠ UK) vo štvrtok 18. decembra 2014 zvolil doc. Mgr. Mariána Vanderku, PhD., za kandidáta na dekana fakulty na obdobie od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2019.


O post dekana sa uchádzal ako jediný kandidát.

O budúcom dekanovi fakulty rozhodlo prvé kolo volieb, v ktorom doc. Vanderka získal 9 zo 14 platných hlasov.

Doc. Vanderka pôsobí na Katedre atletiky FTVŠ UK a má skúsenosti z vrcholového športu ako pretekár a aj ako tréner. Súťažil v dvoch športoch (atletický šprint a bobový pretekár) na vrcholových svetových podujatiach, ako napr. OH 2000 v Sydney a ZOH 2002 v Salt Lake City.

Nový dekan bude pôsobiť vo funkčnom období od 1. februára 2015 do 31. januára 2019.