December – najmenej častý mesiac narodenia študentov UK

Bratislava 18. decembra 2014: Mesiac december je najmenej častým mesiacom narodenia študentov najväčšej a najstaršej slovenskej univerzity. Štatistiky ukazujú, že v decembri sa narodilo 2068 študentov Univerzity Komenského v Bratislave (UK). Naopak, najviac študentov UK (2431) má v rodnom liste uvedený mesiac júl.


18. 12. 2014 07.08 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Na Silvestra (31. decembra) sa narodilo 55 študentov UK. Vianočným darčekom (dátum narodenia 24. decembra) bolo 52 študentov UK. Na Mikuláša (6. decembra) sa narodilo 67 študentov. 52 študentov univerzity má v rodnom liste dátum 1. január. Najčastejším dátumom narodenia je 10. marec, kedy sa narodilo 104 študentov, nasledovaný 8. februárom (100 študentov) a 29. septembrom (99 študentov). Prirodzene, najmenej študentov UK sa narodilo 29. februára (16 osôb).

Vo výskyte ženských a mužských mien nenastali žiadne výrazné zmeny. Najviac študentiek UK nosí meno Zuzana (806 žien) a najčastejším mužským menom je Martin (635 študentov). Medzi frekventované študentské ženské mená na Univerzite Komenského patria aj Katarína (771 študentiek) a Veronika (734 študentiek). V kategórii mužov nasledujú Martinov Petrovia (531 študentov) a Michalovia (521 študentov).

Výnimočnými ženskými menami (spomedzi 17 438 študentiek UK) sú mená Iselin, Dita, Noema, Berenika i Regína. Ojedinelé mužské mená (z radov 9785 študentov UK) majú nositelia mien Mustafa Yusuf, Wolfgang, Konstantin, Jaromír či Udo.

Štatistika vychádza z aktuálneho celkového počtu študentov UK – 27 223.