Centrum podpory IT funguje už šesť rokov

Centrum informačných technológií UK spustilo do prevádzky začiatkom roka 2009 svoje pracovisko CePIT, ktoré už za takmer 6 rokov vyriešilo 24 500 podnetov od svojich používateľov, ktorými sú zvyčajne študenti, zamestnanci, ale aj uchádzači o štúdium na Univerzite Komenského. V roku 2014 operátori najčastejšie pomáhali s nastavením sieťovej konektivity pre ubytovaných v internátnych domovoch, so zmenou prihlasovacích údajov a s rôznymi prácami v Akademickom informačnom systéme (AiS2).


Rozhodnutím rektora UK bolo vo februári 2009 zriadené pracovisko Centrum podpory informačných technológií (CePIT), ktoré slúži ako prvý kontakt pre nahlasovanie problémov s definovanými službami IT – poskytuje telefonickú podporu používateľom IT služieb zo súčastí, ktoré sa zapojili do projektu. Pracovisko je hlavnou zložkou incident manažmentu v rámci procesného riadenia, ktoré vychádza z medzinárodnej normy ITIL v.2 a je svojim používateľom dostupné v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 h, cez víkendy a sviatky od 9.00 do 12.00 h.

„Dôležitosť takéhoto komunikačného bodu potvrdzuje fakt, že sme vyriešili množstvo incidentov a každý deň sa stretávame s novými problémami, ktoré sú niekedy komplikované, napríklad pomoc nevidiacemu používateľovi vyplniť a poslať elektronickú prihlášku, ale aj zábavné, napríklad študenti volajúci o pomoc zo zaseknutého výťahu na internátoch. Máme veľa pozitívnych ohlasov od študentov, zamestnancov, ale aj uchádzačov, čo nám dáva chuť viac pomáhať a zlepšovať svoje komunikačné vlastnosti a technické vedomosti,“ zhodujú sa Juraj Fojtík, Jakub Chalachán, Stanislav Kubernát, Juraj Mišík, Martin Petrík, Patrik Rusňák, Elena Štefancová a Peter Židovský, operátori, ktorí denne vybavia množstvo telefonátov.

Viac informácií o Centre podpory informačných technológií UK.

Mgr. Monika Nikodémová, vedúca CePIT UK