Botanická záhrada UK má 73 rokov

Bratislava 23. januára 2015: Botanická záhrada Univerzity Komenského v Bratislave (UK) si dnes pripomína 73. výročie svojho založenia. Je najstaršou verejne prístupnou botanickou záhradou na Slovensku.


Botanická záhrada UK je významnou súčasťou a vedecko-pedagogickým pracoviskom najväčšej slovenskej univerzity a dodnes má nezastupiteľné miesto medzi európskymi a svetovými botanickými záhradami či arborétami. Založená bola presne 23. januára 1942 dekrétom Ministerstva školstva a osvety. V súčasnosti zaberá plochu vyše 7 hektárov, na ktorej sa nachádza približne 4000 druhov rastlín.

Najpočetnejšie sú tu zastúpené kaktusy, sukulenty, skalničky, trvalky a letničky, pričom dobre sa darí približne aj 150 druhom ruží či takmer 300 druhom drevín. V Botanickej záhrade UK sa každoročne organizujú výstavy skalničiek a kaktusov.

Pre verejnosť bude prístupná od 1. apríla 2015.

Bližšie informácie