Doktorandské štúdium. Je pre vás to pravé?

Bez ohľadu na to, aký odbor, na akej katedre a fakulte našej univerzity študujete, doktorandské štúdium je nepochybne zaujímavou a plnohodnotnou kariérnou voľbou. Pre koho je vhodné? A čo s doktorátom po skončení štúdia? Odpovede na tieto otázky máme z prvej ruky. Rozprávali sme sa s doktorandkou Miškou z Centra experimentálnej medicíny SAV a doktorandmi Robom z Ústavu verejnej politiky na FSEV UK a Šimonom študujúcim teoretickú informatiku na FMFI UK.


Tento článok je prvým zo série článkov venovaných predovšetkým končiacim študentom magisterského stupňa štúdia. Zaujať môže však aj ostatných, ktorí otázku „čo po škole?“ riešia už dnes. 

Aký študent sa hodí na doktorandské štúdium?

Róbert: V prvom rade musí byť zvedavý. Musí mať v sebe túžbu chcieť zistiť, ako funguje svet, lebo o tom je veda. Vybrať si ten svoj malý kúsok sveta, snažiť sa o ňom zistiť čo najviac a prísť s novým poznaním.

Miška: Základ je motivácia, aby ho bavila hlavne konkrétna oblasť, v ktorej si bude robiť doktorát, lebo v nej pôjde naozaj do hĺbky. A musí byť zvedavý a schopný sa učiť, prvé roky doktorátu sú hlavne o čítaní článkov k danej téme a snahe pochopiť, o čo ide. Musí byť samostatný a trpezlivý, školitelia sú mnohokrát vyťažení inými projektmi a veľa vecí si proste musíme vybaviť a spraviť sami. A mal by mať dostatočnú znalosť angličtiny.

Šimon: Jeho odbor ho musí naozaj zaujímať, musí patriť k najlepším vo svojom ročníku počas magisterského štúdia a napriek tomu musí byť ochotný žiť z výrazne menšieho platu než jeho menej kvalitní spolužiaci z magisterského štúdia. Mal by teda byť v rozumnej miere skromný.

Čo ti doktorandské štúdium v tvojom odbore dáva (osobne, profesionálne)?

Miška: Osobne ma doktorandské štúdium naučilo hlavne prezentovať svoje výsledky pred publikom a vedieť si ich aj vyargumentovať. Cenné lekcie som dostala aj v oblasti plánovania, časového manažmentu, trpezlivosti a zvládania stresu. Okrem toho som si vďaka čítaniu a písaniu článkov, ako aj vďaka komunikácii na konferenciách výrazne zlepšila angličtinu. A ani platovo to nie je najhoršie – zo štipendia sa totiž nestŕhajú dane ani odvody.

Róbert: Študovať verejnú politiku bolo už na magisterskom stupni veľmi formujúce. Snaha pochopiť v komplexnosti fungovanie verejnej správy, štátu a tvorby politiky zmení človeku spôsob, akým uvažuje nad spoločenskými problémami. Rovnako sa posunúť metodologicky, či už v kvantitatívnych, alebo kvalitatívnych metódach, je zručnosť, ktorá má naozaj široké uplatnenie. Doktorát toto všetko ešte akoby znásobuje – a zároveň mi dáva možnosť podieľať sa na výučbe alebo aktuálnych výskumných projektoch. Ja osobne napríklad pracujem na skúmaní poradenstva pri tvorbe politík na Slovensku počas krízy spojenej s pandémiou ochorenia COVID-19.

Šimon: Dáva mi výrazne hlbšie pochopenie môjho odboru a jeho principiálnych poznatkov. Ako i možnosť učiť na fakulte, čo je pre mňa veľká radosť, ale aj náročná práca zároveň. Potom mi dáva radosť z objavovania, ale zároveň mi ukazuje, že rozmýšľať poctivo a tak naozaj je veľká námaha. Taktiež posilňuje môj vzťah k pravde ako takej, pretože každá skutočná vedecká disciplína stojí na predpoklade, že svet je rozumný a poznateľný a jeho poznávanie je dobré samo osebe.

Aké možnosti pre seba vidíš po úspešnom ukončení doktorandského štúdia?

Šimon: S mojím odborom naozaj široké. Reálne uvažujem nad nasledovnými možnosťami: postdoktorandúra niekde v zahraničí, ostať učiť a robiť vedu u nás na fakulte, ísť robiť programátora do praxe. Navyše skúsenosť vraví, že absolventov informatiky z matfyzu si firmy mimoriadne cenia a sú ochotné im za ich prácu naozaj slušne zaplatiť.

Miška: Buď ostať vo vede na Slovensku na SAV alebo na univerzite, alebo ísť do firiem, napríklad vo farmaceutických firmách je dosť dopyt po ľuďoch s doktorátom – len to je, pokiaľ viem, skôr kancelárska práca. Alebo odísť za vedou do zahraničia, aj tam radi berú Slovákov. Ideálne je už počas štúdia ísť na stáž alebo cez rôzne spolupráce do zahraničia a „rozkukať sa“, ako sa robí veda aj vo svete.

Róbert: Veľmi široké, ale osobne sa nevidím ďalej na univerzite. Tá možnosť pokračovať ako výskumník tam však určite je. Rovnako je tam možnosť pracovať na ministerstvách alebo v iných štátnych orgánoch, v konzultačných spoločnostiach alebo treťom sektore. Mňa osobne najviac láka práca pre štát, no sám uvidím, aké budú možnosti, keď skončím.

Ak vás doktorandské štúdium zaujalo, ale neviete ako na to, ponúkame vám niekoľko tipov.

Prvým krokom je vyhľadanie aktuálne vypísaných tém dizertačných prác na vašej fakulte. Tie nájdete na webovej stránke vašej fakulty v časti „Štúdium“, príp. môžete kontaktovať študijného poradcu na svojej katedre.

Po zvážení vhodnej témy (pokojne aj viacerých) je druhým, veľmi dôležitým krokom skontaktovanie sa so školiteľom/školiteľkou danej témy a prediskutovanie predstáv o smerovaní výskumu.

Práve na základe konzultácie je potrebné vypracovať projekt na vybranú tému dizertačnej práce, ktorý treba odovzdať do 30. apríla 2021 cez systém AiS2. Ak by ste to nestihli, druhé kolo prijímacieho konania sa končí 31. augusta 2021. Vtedy je však úspešnosť kandidátov nižšia pre menší počet stále voľných miest. Požiadavky na vypracovanie projektu a spôsob vyplnenia a odovzdania prihlášky by ste mali taktiež nájsť na stránkach jednotlivých fakúlt. O pomoc môžete, samozrejme, poprosiť školiteľa/školiteľku vami vybranej témy či študijného poradcu vašej katedry. Po podaní prihlášky a projektu sa v ďalších mesiacoch uskutoční aj ústne prijímacie konanie, kde by ste mali prezentovať svoj projekt.

Študentom a študentkám, ktorí sa rozhodnú smerovať svoje kroky k vede a výskumu prostredníctvom doktorandského štúdia, želáme veľa síl pri príprave projektu dizertačnej práce a všetkým ostatným správne rozhodnutie o svojej budúcej kariére.

V ďalších dieloch seriálu „A čo teraz? Život po vysokej škole“ sa budeme venovať študentom, ktorých láka podnikateľská kariéra, pozrieme sa na úskalia pracovných zmlúv, ako aj na dôležité termíny a úkony, ktoré musí absolvent urobiť po úspešnej štátnej skúške.

Monika Michalcová, študentka FiF UK