Dnes sa začína letný semester na lekárskych fakultách – dištančne a bez výnimiek

Bratislava 8. februára 2021: Študenti lekárskych fakúlt, ktorí mali dnes v rámci predštátnicovej výučby nastúpiť do klinických praxí a pomáhať v nemocniciach, museli zostať doma. V nemocniciach môžu pôsobiť len tí, ktorí majú s nemocnicou pracovnoprávny vzťah.


Od 8. februára 2021 sa Slovensko riadi tzv. COVID automatom, ktorý rozdeľuje slovenské okresy do viacerých stupňov varovania. Bratislava a Martin, mestá, kde sídlia fakulty najväčšej slovenskej univerzity, sú momentálne v treťom stupni varovania. Podľa aktuálne platného uznesenia vlády SR, ktorým sa obmedzila sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania, tak výučba môže prebiehať len dištančne a návrat na internáty možný nie je.

Univerzita Komenského v Bratislave na situáciu upozornila už pred týždňom – v čase, keď vláda SR rozhodovala o spúšťaní tzv. COVID automatu. Rektor UK dňa 2. februára listom požiadal hlavného hygienika, ministra zdravotníctva, ministra školstva a ministra vnútra – ako predsedu ústredného krízového štábu, aby na vysokých školách mohla prebiehať prezenčná výučba v obmedzenom (výnimočnom) režime. Univerzita stále nedostala odpoveď a výnimky uvedené v uznesení vlády SR neumožňujú žiadnu prezenčnú výučbu.

O týždeň, 15. februára 2021, sa začína letný semester aj na ostatných fakultách UK. Na základe žiadostí dekaniek a dekanov fakúlt rektor UK Marek Števček udelil študentom niektorých ročníkov a študijných programov výnimku na prezenčnú výučbu a návrat na internáty. Do laboratórií či na kliniky sa mali vrátiť napríklad študenti a študentky lekárstva, farmácie či prírodných vied.

Momentálne však nie je možné rektorské výnimky uplatniť, študenti preto začnú semester dištančne. Výnimku malo dostať približne 1660 študentov, zhruba polovica z nich by potrebovala aj ubytovanie na internáte. Takýto počet by podľa odporúčaní epidemiologických expertov neohrozil prevádzku internátov.

Pre fungovanie spoločnosti je dôležité, aby sa pozornosť venovala nielen základným a stredným školám, ale aj vysokým školám. Ak vláda SR neschváli nami požadovanú výnimku, študenti sa nemôžu vrátiť na univerzity. Hrozí im predlžovanie štúdia a ďalšie negatívne sociálne dopady,“  hovorí rektor UK Marek Števček. „Budúci lekári, farmaceuti či virológovia by sa mali plnohodnotne pripravovať na svoje povolanie, ich kapacity chýbajú už teraz.“

Pred dvomi týždňami Univerzita Komenského úspešne zriadila vlastné mobilné odberové miesto (MOM), vďaka ktorému otestovala vlastných zamestnancov a doktorandov už v dvoch kolách. MOM plánuje využiť aj na pravidelné testovanie ubytovaných na internátoch. UK je na prezenčnú výučbu v obmedzenom režime pripravená, spracovala interné legislatívne predpisy aj bezpečnostné pokyny.

V prebiehajúcej pandémii potrebujeme veľa schopných lekárov, farmaceutov aj virológov. Títo odborníci by sa mali prezenčne pripravovať, aby pomohli úspešne zvládnuť zložitú spoločenskú situáciu boja s chorobou COVID-19. Univerzita preto opätovne vyzýva kompetentné orgány, aby sa k našej požiadavke vyjadrili.

List rektora hlavnému hygienikovi SR