Zmena pracovnej doby Podateľne RUK a Kancelárie rektora UK

V pondelok 25. júla 2022 bude podateľňa RUK otvorená do 13.00 hod. Kancelária rektora UK bude dostupná v dňoch 1. - 4. augusta 2022 v starej budove UK na Šafárikovom nám. na č. 116 v čase od 9.00 do 12.00 hod.


Z dôvodu pretrvávajúceho horúceho počasia bude dňa 25. júla 2022 upravená pracovná doba Podateľne Rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo námestie 6, prízemie), a to v čase do 13.00 hod.

V prípade potreby, keď bude podateľňa zatvorená, je možnosť zanechať zásielku v poštovej schránke, ktorá sa nachádza pri Podateľni RUK.

Z dôvodu prác na obnove hlavných rozvodov elektrickej siete v novej budove UK na Šafárikovom nám. bude v dňoch 29. 7. 2022 od 14.00 hod. do 7. 8. 2022 platiť zákaz vstupu do novej budovy UK. Kancelária rektora UK bude v dňoch 1. - 4. 8. 2022 dostupná v miestnosti č. 116 v starej budove UK na Šafárikovom nám. (vedľa talárovne na konci chodby) v čase od 9.00 do 12.00 hod.