Učiť sa (a) učiť. Filozofická fakulta hostila European Teaching and Learning Conference

Od 15. do 17. júna 2022 sa na FiF UK konala piata konferencia European Teaching and Learning Conference, ktorá privítala viac ako 70 prezenčných účastníkov a ďalších približne 20 kolegov, ktorí sa zúčastnili na online paneloch.


30. 06. 2022 11.35 hod.

Prvý deň prebiehali jednotlivé sekcie a diskusia online cez aplikáciu Zoom, a vo štvrtok a piatok sa konali panely prezenčne v priestoroch fakulty na Gondovej ulici.

Prvý – online – deň konferencie bol venovaný témam inklúzie a rekonceptualizácie vzdelávanie a inovatívnym dizajnom výučby.

Konferencia sa začala vo štvrtok ráno v Moyzesovej sieni a svojím príhovorom podujatie otvoril dekan fakulty, profesor Marián Zouhar. Vo svojom prejave prítomným položil zásadnú otázku – prečo je potrebné inovovať vzdelávacie metódy.

Hlavná organizátorka konferencie, dr. Gabriela Pleschová, privítala účastníkov priblížením projektu IMPACT, ktorého cieľom je posilnenie internacionalizácie na Univerzite Komenského a partnerských inštitúciách, predstavila zámery konferencie a jej program. Ako hlavný rečník vystúpil so svojou prednáškou Torgny Roxå z Lundskej univerzity. Švédsky profesor je viacerým domácim účastníkom dobre známy, lebo na fakulte viedol na jeseň 2021 workshop o hodnotení študentov a vyučujúcich (Inspiring and leading change at university). Vo svojej key note prednáške sa zameral nielen na vzťah študentov a učiteľov, ale najmä na vzťahy medzi kolegami na pracovisku, pričom zdôraznil potrebu komunikácie o učení i bádaní, diskusií či okrúhlych stolov, ktoré nám môžu pomôcť posúvať sa kariérne, ako učitelia i ako vedci.

Jedinečnosť a dôležitosť konferencie spočíva nielen v pestrom a bohatom programe, ale najmä v účastníkoch, ktorí učia na univerzitách v rôznych častiach sveta, vrátane prestížnych inštitúcií ako sú Yale University, University College London či Maastricht University.  Program konferencie bol rozdelený do viacerých paralelných sekcií, jednu z nich napríklad tvorili prezentácie tzv. SOTL štúdií (scholarship of teaching and learning). Viaceré z týchto prezentácií boli zároveň aj výstupmi z dvoch kurzov pre učiteľov, ktoré prebiehali na fakulte – Effective Teaching for InternationalisationAko inovatívne učiť na vysokej škole v rámci projektov IMPACT a HOSUED. Ďalšie sekcie sa sústredili na inkluzívnosť, rovesnícke vzdelávanie (peer learning), internacionalizáciu a aktívne učenie. V oboch dňoch boli do programu zaradené aj ukážky konkrétnych vyučovacích metód, v piatok sa konala diskusia pri okrúhlom stole zameraná na získavanie spätnej väzby k výučbe od študentov, na ktorej sa zúčastnili i viacerí zamestnanci fakulty.

Konferencia nebola prínosná len vďaka informáciám, ktoré boli odprezentované za dverami rokovacích miestností. Viacerí z účastníkov potvrdili, že počas osobnejších neformálnych diskusií v átriu či na chodbách získali mnohé nové podnety a mohli si vymieňať pedagogické skúsenosti s kolegami z iných inštitúcií. Súčasťou konferencie boli aj podvečerné akcie, v rámci ktorých mali učiteľky a učitelia ďalšiu možnosť nadväzovať kontakty a vymieňať si skúsenosti. Vo štvrtok v Moyzesovej sieni prebehlo slávnostné odovzdávanie certifikátov britskej Staff and Educational Development Association (SEDA) úspešným absolventom spomínaných dvoch kurzov s hudbou a následným rautom. Piatkový podvečer strávili účastníci v záhrade Bratislavskej vysokej školy liberálnych štúdií (BISLA) v družných rozhovoroch.

K často diskutovaným témam konferencie patrili význam spätnej väzby pre študentov i vyučujúcich, možnosti využívania rôznych aplikácií vo výučbe, nerovnomerný vzťah medzi prednáškami a seminármi, význam záverečného hodnotenia v protiklade s priebežným hodnotením, dôraz na aktívne učenie, rovesnícke vzdelávanie, z hľadiska vedy napríklad potreba mať medzi kolegami tzv. kritických priateľov a mnohé iné.

Spomínané témy boli reflektované vo forme prezentácií, workshopov, diskusií pri okrúhlych stoloch i v rámci ukážok vyučovacích metód s jediným cieľom – byť lepšími učiteľmi. Štúdie prezentované na konferencii budú čoskoro zverejnené na otvorenom portáli o internacionalizácii a v knihe, ktorú vydá Delft University of Technology, partner projektu IMPACT.

 

Mária Stanková