Enlight: Maják už je rozsvietený

Aliancia európskych univerzít ENLIGHT ožila po dvoch rokoch v online priestore množstvom podujatí naživo. Akademická obec UK už má možnosť spoznávať partnerské univerzity po celej Európe.


29. 06. 2022 09.36 hod.
Od: Redakcia Našej univerzity

 

Hybridné kurzy

ENLIGHT v uplynulom semestri otestoval formát hybridných medzinárodných kurzov. Študenti a študentky väčšinu kurzu absolvujú online, ale na týždeň vycestujú na hostiteľskú univerzitu, aby zažili spoluprácu s kolegami aj naživo. Náklady na pobyt majú hradené z programu Erasmus+.

Takto prebehol napríklad kurz s názvom Climate Neutral City, v ktorom mladí uvažovali, ako dosiahnuť, aby boli naše mestá lepšie pripravené na klimatické výzvy. Desať týždňov sa stretávali online v pracovných skupinách a v apríli sa všetci zišli naživo na univerzite v Gente. Tu spolu s vyučujúcimi hľadali riešenia pre trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti Meulestede, ktorá patrí medzi najchudobnejšie časti Gentu.

„Počas našej návštevy v Gente sme sa venovali terénnemu výskumu, kriticky sme vyhodnocovali priority mesta a pokúsili sme sa prísť s reálnymi riešeniami založenými aj na ekonomických prepočtoch a diskusiách s odborníkmi v danej oblasti. Finálnu verziu našich projektov si vypočuli odborníci z mesta a akademickej obce,“ opisuje kurz študent FSEV UK Richard Lukačka. ENLIGHT program bol podľa neho jedinečný zážitok, ktorý sa nedá porovnať s klasickým Erasmom. „Naši koučovia z rôznych oblastí, ktorí nás viedli počas celého programu, boli veľmi nápomocní, milí a kriticky sa nás snažili posunúť vpred. Univerzita v Gente sa o nás príkladne starala a cítili sme sa tam ako doma.“

Univerzita v Göttingene zase zorganizovala hybridný kurz o viacjazyčnosti, jazykových právach a identite, na ktorom sa podieľali univerzity z Bratislavy, Tartu a Göttingenu. Medzinárodný tím vyučujúcich prednášal študentom počas semestra online a v máji sa stretli na týždeň intenzívnej výučby v Göttingene. Skupiny boli vytvorené tak, aby v nich spolupracovali študenti z rôznych krajín. „Po teoretickej časti si každá skupina pripravila cvičenia pre spolužiakov. Vďaka týmto úlohám mohli študenti diskutovať o vlastných skúsenostiach s viacjazyčnosťou. Tiež sa nám naskytla možnosť pozorovať osvojenú teóriu v multikultúrnom meste Göttingen, vyskúšať si štúdium na nemeckej univerzite a porovnať, ako funguje školstvo v zahraničí,“ hovorí o zážitku z kurzu Sofia Šolonyová z FiF UK.

Logo aliancie ENLIGHT vybrali študenti cez KAHOOT

Logom univerzitnej aliancie ENLIGHT je maják. Maják symbolizuje záchranu, stabilitu, vytrvalosť, pomoc, vedenie pri hľadaní správnej cesty. Rovnako ako akronym aliancie ENLIGHT maják odkazuje na svetlo, osvietenie.

Akronym univerzitnej aliancie ENLIGHT (European university Network to promote equitable quality of Life, sustaInability and Global engagement throught Higher education Transformation) vychádza z anglického slova enlightenment, osvietenstvo. V centre záujmu osvietenstva stál rozum, analytické myslenie, koncepty, ktoré v 18. storočí prenikli aj na európske univerzity a stali sa základom pre moderné vyučovanie a výskum. Filozof Immanuel Kant zhrnul motto osvietenstva slovami: Odváž sa vedieť! Maj odvahu používať vlastný rozum! Maják je zároveň objektom, ktorý stojí na rozhraní mora a pevniny. Niekoľko miest v univerzitnej aliancii sa nachádza priamo na pobrežiach (Bordeaux, Galway, región Baskicko), ďalšie zase symbolicky na hranici štátov či kultúr (Bratislava, Gent, Tartu).

Autorkou prvého návrhu loga bola koordinátorka ENLIGHTu Alexandra Doring z univerzity v Bordeaux, s prispením kolegov Marca Langeho z univerzity v Göttingene a Gijsa Coucka z univerzity v Gente.

„Na prvej prezentácii brandingu aliancie ENLIGHT v Bordeaux v decembri 2019 mali niektorí členovia obavy, že Európska komisia naše logo odmietne, pretože už existuje iniciatíva „Smart Cities and Commmunities Lighthouse projects,“ ktorá tiež mala v logu maják. Ja som si však bola istá, že to bude práve našou výhodou. Majákom dáme Európskej komisii najavo, že sme pochopili ciele jej konceptu európskych univerzít,“ hovorí Alexandra Doring.

Logo rozpracovali dve profesionálne grafické štúdia, ktoré predložili niekoľko návrhov. Konečnú podobu vybrali študenti – študentská sieť aliancie ENLIGHT nechala svojich členov a členky hlasovať cez Kahoot. Vybrali verziu len s dvoma základnými farbami, modrou a červenou, aby sa logo dalo ľahko tlačiť. „Na naše logo počúvame komplimenty od iných francúzskych univerzít, ktoré sú tiež súčasťou európskych univerzitných aliancií,“ hovorí Alexandra Doring.

Maják zdobí všetky materiály, ktoré vznikajú v spolupráci deviatich univerzít. „Veríme, že teraz po pandémii sa s ním aj naša akademická obec bude stretávať stále častejšie pri rôznych aktivitách smerujúcich k integrácii našej univerzity do európskeho vysokoškolského priestoru,“ myslí si Jozef Tancer, prorektor UK pre medzinárodné vzťahy.

Plánované hybridné kurzy

Na nasledujúci akademický rok je už teraz naplánované množstvo hybridných kurzov pre študentov s rôznym študijným zameraním. „Podrobnosti a aktuality vždy s predstihom zverejňujeme na webovej stránke projektu uniba.sk/enlight a snažíme sa informácie dostať k všetkým študentom aj prostredníctvom fakultných kanálov. Oplatí sa sledovať nás. Sme aj na Instagrame: enlighteu," hovorí Viktor Svetský, nový vedúci oddelenia pre univerzitnú alianciu ENLIGHT. Prihlásenie na kurzy je jednoduché, stačí krátky motivačný list a životopis v angličtine.

BÝVANIE PRE ŠTUDENTOV

  • Kurz poskytne študentom možnosť stať sa súčasťou projektu „BKinACT,“ ktorého cieľom je vytvoriť ekologický internát. Prezenčné vyučovanie bude v Bordeaux. Termín prihlasovania: do 25. 6. 2022

AKO PODPORIŤ VÝCHOVU K OBČIANSKEJ ANGAŽOVANOSTI VO VYUČOVANÍ

  • Kurz pre študentov učiteľstva zameraný na výzvy, ktorým budú čeliť školské triedy v Európe. Prezenčné stretnutie sa bude konať v Gente. Termín prihlasovania: do 1. 11. 2022

ROVNOSŤ, ROVNOPRÁVNOSŤ A VÝSKUM

  • Kurz pre tých, ktorí sa zaujímajú o otázky rovnosti a rovnoprávnosti a chcú sa naučiť, ako robiť výskum v tejto oblasti. Hosťujúcou univerzitou bude Univerzita Komenského. Termín prihlasovania: do 7. 9. 2022

DEMOKRACIA V AKADEMICKOM PROSTREDÍ

  • Kurz sa bude zaoberať účasťou študentov na akademickom živote. Hosťujúca inštitúcia je univerzita v Bordeaux. Termín prihlasovania: počas zimného semestra 2022/2023

S partnermi do Švédska

Zamestnanci z UK zapojení do práce v aliancii ENLIGHT a ich externí partneri zo spoločnosti ESET a magistrátu mesta Bratislava mali možnosť naživo stretnúť kolegov vo švédskej Uppsale na podujatí ENLIGHT European Dialogue. Hlavnou témou bol trvalo udržateľný rozvoj miest. „Stretnutie v Uppsale, podobne ako celý ENLIGHT, sa vymyká predstave o štandardnej akademickej konferencii či spoločnom výskumnom projekte. Núti nás vyjsť zo slonovinovej veže akademického prostredia a otvoriť sa dialógu s partnermi v komunite. V rámci programu v Uppsale ma najviac zaujal tzv. AIM- deň. AIM je skratka pre Academic Industry Meeting, čiže výmena vedomostí a nápadov zameraná na hľadanie nových prístupov k výzvam reálneho sveta. V rámci stretnutí ku konkrétnym problémom sa formujú výzvy pre vzdelávanie i výskumné projekty. V minuloročnom výskume Akreditačnej agentúry ‚Akademická štvrťhodinka‛ sa nemálo študentov a študentiek sťažovalo, že univerzitné vzdelanie je málo orientované na praktické problémy. ENLIGHT nám dáva príležitosť naučiť sa, ako to zmeniť,“ zhodnotila podujatie docentka Oľga Gyárfášová z FSEV UK.

Učitelia a učiteľky z UK sa tiež môžu prihlasovať na konferenciu ENLIGHT o učení a vyučovaní, ktorá sa uskutoční na univerzite v Göttingene 16. až 18. novembra 2022. Ústrednou témou bude diverzita a inklúzia vo vysokoškolskom vzdelávaní. Zároveň môžu nominovať kurzy, ktoré vyučujú, na cenu ENLIGHT Teaching and Learning Awards 2022, ktorou aliancia ENLIGHT oceňuje inovatívne kurzy. Kurz, ktorý UK vyberie reprezentovať našu univerzitu, získa finančnú odmenu 500 eur.

Vedenie rokuje o budúcnosti aliancie

Vedenie aliancie ENLIGHT sa v máji stretlo v Bilbau v Španielsku, kde na partnerskej Baskickej univerzite rokovalo o novej grantovej žiadosti, ktorou bude aliancia žiadať o predĺženie projektu na ďalšie štvorročné obdobie, keďže aktuálny projekt trvá do októbra 2023. V polovici júna sa zase projektové tímy zo všetkých 9 univerzít stretli v írskom Galway. Prerokovali správu o projekte, ktorá sa predkladá Európskej komisii za prvý polčas projektu a prebrali strategické oblasti projektu pre jeho druhú polovicu. Významnou súčasťou programu boli rokovania s kolegami z projektu ENLIGHT RISE, ktorý je zameraný na rozvoj výskumu v rámci aliancie.

Regionálna akadémia Univerzity Komenského

Súčasťou projektu ENLIGHT je aj Regionálna akadémia Univerzity Komenského, flexibilná platforma pre odborný dialóg medzi akademickým a externým prostredím. Je postavená na inovatívnom modeli partnerstva s miestnou komunitou, firmami a ďalšími partnermi. V máji navštívili Univerzitu Komenského zamestnankyne Kancelárie verejného ochrancu práv a počas prednášky na filozofickej fakulte hovorili o výsledkoch výskumu o porušovaní práv žien pri pôrodoch.

ENLIGHT združuje deväť univerzít z deviatich európskych krajín naprieč celou Európou: Univerzitu v Gente (Belgicko), Univerzitu v Bordeaux (Francúzsko), Univerzitu v Uppsale (Švédsko), Univerzitu v Groningene (Holandsko), Univerzitu v Baskicku (Španielsko), Univerzitu v Göttingene (Nemecko), Írsku národnú univerzitu v Galway, Univerzitu v Tartu (Estónsko) a Univerzitu Komenského v Bratislave.

Barbora Tancerová