Budúca právnička: Právo využijete úplne všade

Je vo štvrtom ročníku odboru právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, no popritom stíha praxovať. Stala sa napríklad správkyňou Nadácie ministerstva hospodárstva, v ktorej zabezpečuje financie pre rôznorodé projekty. Nezabúda sa však angažovať ani na Univerzite Komenského. Šikovná študentka pôsobí na poste podpredsedníčky Akademického senátu UK za študentskú časť. Ako to všetko zvláda, keď je právo jedným z najťažších vysokoškolských odborov? O svojich skúsenostiach, ale aj radách pre študentov a študentky práva nám porozprávala Viktória Andrásiová.


01. 07. 2022 09.00 hod.
Od: Redakcia Našej univerzity

Viktória sa pri podávaní prihlášky rozhodovala medzi dvomi vysokými školami. Prvou možnosťou bola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a druhou Univerzita Komenského v Bratislave. Napriek tomu, že pochádza z Košíc, zvolila si druhú možnosť. Pri výbere školy zohrala veľkú úlohu najmä lokalita. „Som veľmi rada, že sa naša škola nachádza v Bratislave. Je tu oveľa viac pracovných príležitostí či praxe popri škole a keďže ide o najlepšiu slovenskú univerzitu, tak výber bol jasný,“ vysvetľuje Viktória.

Možno by ste čakali, že býva na internáte, keďže pochádza z takej diaľky. Nie je to tak. V Bratislave má príbuzných, ktorí jej poskytli prístrešie. Avšak priznáva, že pozná aj typický internátny život. „Na internáte v Mlynskej doline a na Družbe som bola veľakrát, u kamarátov či spolužiakov.“

Nájdite si systém

O práve sa hovorí, že ide o jeden z najťažších odborov. Ako nástup na fakultu a ťažké učenie zvládala Viktória? Zo začiatku zostala úplne šokovaná. Sama priznáva, že na strednej škole nepatrila k jednotkárkam, povedala si však, že štúdium skúsi. „Začiatok bol určite veľmi náročný. Prvý šok prišiel vtedy, keď som si od jednej druháčky kúpila prvých dvanásť kníh. Myslela som si, že nemám šancu sa toľko informácií naučiť. Z prvých troch skúšok ma rovno vyhodili. Pýtala som sa samej seba, či má zmysel zabojovať. Rozhodne sa to oplatilo. Časom som si našla systém v učení, predmety ma bavili a stále ma bavia. Dôležité je nájsť si správny systém učenia a obetovať mu veľmi veľa času. Potom to už ide jednoduchšie,“ radí ostatným.

Medzi najťažšie predmety na právnickej fakulte patrí podľa Viktórie správne právo. Obsahuje množstvo predpisov a je niekedy skutočne chaotické. Nemá tiež veľmi rada európske právo, ktoré sa využíva takmer v každom jednom právnom odvetví. Ani ústavné právo sa príliš neteší obľube medzi študentmi a študentkami. „Tým, že nás na právnickú fakultu zobrali bez prijímacích skúšok, dostanú sa sem aj študenti a študentky, ktorí bohužiaľ nemajú na to, aby študovali právo. Preto sú aj skúšky či štátnice na právnickej fakulte veľmi ťažké. Pri skúške z ústavného práva sa ukázalo, ktorí študenti a ktoré študentky majú na to, aby študovali právo, a ktorí nie. Viem, že niektorí tento predmet prenášali, no vyučujúci tiež vyhodili dosť veľa ľudí. Po prvom ročníku ešte nevyhadzujú ľudí, keďže predmety si môžete preniesť. V druhom ročníku na skúškach pohorí dosť veľa ľudí. Niektorí odídu aj sami,“ opisuje Viktória tvrdú realitu.

S praxou pomáha aj škola

Aj napriek tomu, že mnohé fakulty Univerzity Komenského prešli od letného semestra na prezenčnú výučbu, na právnickej fakulte mali kombinované vyučovanie. To znamená, že časť seminárov absolvovali prezenčne a časť dištančne. Má to svoje plusy aj mínusy, negatívom bol podľa Viktórie určite fakt, že sa jej predĺžila škola. „Štyri dni sme mali neustále vyučovanie, či už prezenčne alebo online. Keď sme mali vyučovanie prezenčne, dokázala som si rozvrh vyskladať tak, aby som mala predmety – maximálne dva a pol dňa v týždni. Prezenčne sme mali väčšinu povinných predmetov, povinne voliteľné a voliteľné predmety boli online. Skúšky sme našťastie absolvovali prezenčnou formou,“ vysvetľuje študentka.

Viktória praxuje už počas školy. Má za sebou hneď niekoľko stáží a dokonca dve práce. Praxovala už počas strednej školy, absolvovala napríklad stáž v kancelárii prezidenta SR a na ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí. Stáže absolvovala v predchádzajúcich ročníkoch, najmä počas leta. Okrem toho si sama hľadá rôzne brigády v odbore. „Pôsobila som na právnom oddelení jednej súkromnej firmy a teraz mám dve práce, ktoré síce tak úplne nesúvisia s právom, ale pri každej z nich využívam nadobudnuté poznatky z práva. Ide o Nadáciu ministerstva hospodárstva, kde pôsobím už druhý rok a tento rok som sa stala správkyňou nadácie. Snažíme sa podporovať rôzne projekty a zabezpečiť financie pre nadáciu, keďže tie sú veľmi potrebné, aby sa mohli realizovať rôzne projekty, ktoré podporia rozvoj podnikateľskej sféry, ale aj každodenný život každého z nás.“  

Okrem toho stážuje v poradenskej spoločnosti PwC, kde pôsobí v oddelení poradenstva pre verejný sektor. Na tejto pozícii pracuje najmä na rôznych optimalizačných procesoch verejnej správy, reformách či investíciách. Prax im sčasti zháňa aj škola, napríklad študijné oddelenie ponúka zoznam aktuálnych stáží, na ktoré sa môžu študenti a študentky prihlásiť. Záujemcovia si podajú žiadosť spolu s motivačným listom, ktoré študijné oddelenie rozpošle na dané inštitúcie. Tie si spomedzi prihlásených vyberú vhodných kandidátov. „Poznám dvoch spolužiakov, ktorých zamestnal jeden náš učiteľ v uznávanej právnickej firme a doteraz tam pôsobia. Sú to veľmi šikovní študenti. Ostatní si praxe a stáže zháňajú najmä cez študijné oddelenie,“ vysvetľuje študentka práva.

Viktória je na právnickej fakulte spokojná, štúdium ju baví. Na vyučujúcich si veľmi cení napríklad aj to, že patria medzi slovenské či dokonca európske kapacity. „Ide o skúsených odborníkov a odborníčky a nezaskočí ich žiadna z otázok, ktoré im kladieme. Ďalším pozitívom je tiež to, že máme veľa pracovných možností, ktoré získavame už popri škole. Negatívom je možno to, že máme úplne nové predmety, ktoré starší študenti a študentky predtým nemali. Tie niekedy spôsobujú chaos študujúcim a vyučujúcim, a preto je často potrebné tieto záležitosti konzultovať s vedením. Keďže však pôsobím v študentskej časti Akademického senátu, tak všetky požiadavky študujúcich komunikujem priamo s pánom dekanom a snažíme sa zlepšiť požiadavky a podmienky absolvovania predmetu, respektíve celkovo predmet vylepšiť.“

Súdny prípad ako záverečná skúška

V akademickom senáte má post podpredsedníčky za študentskú časť. Práve v deň nášho rozhovoru boli voľby do študentskej časti AS na ďalšie dva roky. „Ja som spojkou medzi študentmi, študentkami a vyučujúcimi, prípadne pánom dekanom. Študenti a študentky veľakrát nemajú dostatok informácií, tak im zodpovieme na ich otázky. Obracajú sa na nás aj so sťažnosťami na vyučujúcich, ktoré potom riešime. Okrem toho im poskytujeme informácie o nových predmetoch, napríklad aj priamo od vyučujúcich,“ vymenúva Viktória náplň svojej práce.

Ako stíha popri škole toľko aktivít? Podľa jej slov je dôležité nastaviť si stopercentný časový manažment, to znamená dopodrobna si naplánovať všetky aktivity. „V práci rešpektujú to, že som študentka a keď poviem, že mám skúšky, dostanem voľno, ktoré si dokážem nadpracovať počas roka. Počas skúškového sedím nad knihami, akurát si len idem zacvičiť a vyvetrať hlavu, ale neustále sa učím. Záleží od náročnosti skúšky, ale na jednu skúšku sa priemerne učím asi päť dní, od rána do večera. Ja sa snažím učiť aj priebežne, najmä počas víkendov. To znamená, že počas skúškového sa nemusím učiť úplne všetko,“ opisuje.

Na budúci rok ju čakajú záverečné skúšky a obhajoba diplomovej práce. Štátne skúšky na Právnickej fakulte UK sa konajú v štýle advokátskych skúšok – študenti a študentky dostanú rozsiahly súdny prípad, na ktorom budú pracovať niekoľko hodín. Bude to formou tzv. testu s otvorenou knihou, čiže môžu používať rôzne učebnice, ale zároveň tento prípad musia aj vyriešiť a svoje riešenie si obhájiť. Môže to zahŕňať napríklad aj zadanie napísať rozsudok či podanie žaloby. „Momentálne riešime s terajšími piatakmi a piatačkami, ako sa na takúto skúšku pripraviť. Je to ťažké, pretože nevieme, aký súdny prípad dostaneme. Ak toto čítajú mladší študenti a študentky právnickej fakulty, tak im radím, aby sa učili priebežne, pretože dohnať všetko v piatom ročníku nie je možné,“ radí Viktória.

Zostáva Viktórii pri náročných skúškach vôbec nejaký voľný čas? Určite áno, venuje sa aktívnemu cvičeniu crossfitu. Veľmi ju baví. „Pri crossfite dokážem vypnúť hlavu. Ide o veľmi intenzívne tréningy zamerané na kondičku a na svalovú činnosť. Niektoré tréningy viac posilňujeme svalové partie, inokedy máme iba kondičné tréningy, napríklad bicyklujeme alebo veslujeme. Pri prvom tréningu som síce bola na pokraji síl, ale cítim, že sa zlepšujem. Svoje výsledky si zapisujem aj do aplikácie, a keď vidím svoj progres, mám väčšiu motiváciu pokračovať.“

A čo by poradila študentom a študentkám, ktorí rozmýšľajú nad podaním prihlášky na právnickú fakultu? Aby sa nebáli a štúdium určite skúsili. „Ak vás však štúdium nebude baviť, tak sa mu nevenujte. Nemusí byť každý zo študentov a študentiek hneď sudcom, sudkyňou alebo advokátom, advokátkou, právo má skutočne široké uplatnenie. Počas svojej praxe vidím, že sa dá využiť úplne všade,“ dodáva na záver. 

Radka Rosenbergová