Univerzitu Komenského navštívili krajania - pedagógovia

Bratislava, 5. decembra 2013: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK) pripravilo aj tento rok podujatie „Mikuláš na Slovensku“ pre deti – potomkov Slovákov žijúcich v zahraničí.


05. 12. 2013 16.01 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Na Slovensko tak zavítalo približne 80 detí a 20 pedagógov z Rumunska, Chorvátska, Srbska, Ukrajiny, Poľska a Maďarska. Súčasťou ich pestrého programu bola návšteva Malokarpatského múzea v Pezinku, tvorivé dielne či výroba keramiky v Schaubmarovom mlyne. Nechýbalo divadelné predstavenie či návšteva Vianočných trhov v Bratislave.

Pre pedagógov – krajanov malo osobitný význam prijatie zástupcami Univerzity Komenského, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 5. decembra 2013 v historickej budove UK na Šafárikovom námestí v Bratislave. Pedagógov privítali prof. RNDr. Ľudomír Šlahor, CSc., s vedúcou Oddelenia medzinárodných vzťahov RUK Mgr. Magdalénou Belkovou, ktorí hosťom stručne priblížili históriu a súčasnosť univerzity. Krajania tiež mali možnosť pozrieť si Rektorskú sieň UK a Aulu UK.

Krajania v Aule UK s prorektorom UK prof. RNDr. Ing. Ľ. Šlahorom, CSc., (vpredu v strede) a riaditeľkou CĎV UK PaedDr. J. Chládeckou, PhD. (piata zľava vpredu)

Foto: OVV RUK