Univerzita Komenského naučí seniorov, ako narábať s peniazmi

Bratislava, 9. januára 2014: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK) a Nadácia pre deti Slovenska prinášajú projekt Škola rodinných financií.


09. 01. 2014 18.02 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Kurz finančného vzdelávania je určený pre všetkých seniorov. Vývoj hospodárskej situácie a ekonomického prostredia so sebou prináša narastajúcu zložitosť vo svete financií. Máte problém orientovať sa v úrokových sadzbách, pôžičkách, hypotékach a úveroch? Základná orientácia v zložitom svete finančných produktov je dôležitá pre každého z nás. V rámci Školy rodinných financií sa naučíte, ako nenaletieť lákavým finančným ponukám, ako si zostaviť rozpočet na dôchodku, ako nakupovať cez internet, zľavové portály, ako realizovať platbu prostredníctvom internetbankingu.

Ďalej získate užitočné finančné zručnosti a naučíte sa zostaviť rodinný rozpočet:

  • na aké položky v domácnosti vynakladáte finančné prostriedky,
  • ako upraviť osobný a rodinný rozpočet,
  • ako si vytvárať úspory.

Ďalej sa oboznámite s podstatou ekonomických výrazov, ako sú napríklad istina, úroková sadzba, doba splácania, predbežné splatenie úveru, zdravotné, sociálne a dôchodkové poistenie.

CĎV UK privíta vo svojich priestoroch záujemcov o vzdelávací program pre seniorov v pondelok 13. januára 2014 o 13.00 hod. Spolu osem prednášok financovaných z prostriedkov európskeho projektu bude seniorom poskytnutých zadarmo. Prednášky budú organizované každý druhý pondelok, vždy v rovnakom čase, v priestoroch CĎV UK na ulici Odbojárov 10/a v Bratislave. Záujemcovia majú ešte stále možnosť prihlásiť sa na webovej stránke www.skolarodinnychfinancii.sk, telefónnom čísle 02/52 636 471 alebo prísť priamo na prvú prednášku.

Ing. Veronika Hrdličková, CĎV UK

Ilustračná fotografia (autor foto: Vladimír Kuric)