UK bude spolupracovať so spoločnosťou Medtronic

V utorok 4. februára 2014 prijal rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., riaditeľa spoločnosti Medtronic pre strednú a východnú Európu Manolisa Karamalisa.


04. 02. 2014 16.57 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Medtronic je popredná medzinárodná spoločnosť v oblasti medicínskych technológií a je jednotkou v oblasti vývoja a výroby moderných medicínskych technológií. Jej sídlo je Minneapolis, Spojené štáty americké. Hlavnou ideou spoločnosti je doplnenie profesionálnej prípravy lekárov a medikov v súvislosti s inováciami v oblasti medicíny a oboznámením sa s najnovšími medicínskymi prístrojmi a technológiami. Ďalšou témou špeciálneho vzdelávacieho a tréningového programu je administratívne a ekonomické riadenie v klinickej praxi.

Na stretnutí sa diskutovalo o možnostiach rozvoja vzájomnej spolupráce v oblasti vzdelávania so zameraním na zdravotníctvo.

Rektor UK oboznámil svojho hosťa s centrami excelentnosti a výskumným a vedeckým potenciálom UK a tiež rozvojom pripravovaného vedeckého parku UK v oblasti molekulárnej a environmentálnej medicíny a biotechnológií.

Medtronic je pripravená poskytnúť UK špičkové prístroje a technológie, ako aj svojich expertov. Rektor UK prof. Mičieta a riaditeľ spoločnosti Medtronic Manolis Karamalis sa dohodli na príprave „Memoranda o spolupráci“ medzi Medtronicom a Univerzitou Komenského, predovšetkým s jej lekárskymi fakultami v Bratislave a v Martine, ako aj s Farmaceutickou fakultou UK.

Foto: OVV RUK