Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK si pripomína 10. výročie vzniku

Najmladšia fakulta Univerzity Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK - si 5. júna 2012 pripomenula 10. výročie svojho vzniku. Je v poradí trinástou fakultou najväčšej slovenskej univerzity.


05. 06. 2012 07.35 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Vznik fakulty v roku 2002 bol odpoveďou na spoločensko-ekonomické potreby Slovenska v integrujúcej sa Európe. Do univerzitného vzdelávania v podmienkach Slovenska zaviedla dovtedy neexistujúce, ale celospoločenským vnútorným a medzinárodným vývojom inšpirované nové odbory výučby.

Základným poslaním Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK je rozvíjať teoretické poznanie a jeho úspešnú aplikáciu v oblasti sociálnych a politických vied, európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, sociálnej antropológie, verejnej politiky a ekonómie, ako aj sociálnej a pracovnej psychológie.